• Informacje na temat:

  nowe zasilki opiekuncze

Artykuły na temat: nowe zasilki opiekuncze
 • Wywiad przed przyznaniem zasiłku opiekuńczego

  Niedawno pojawiło się nowe świadczenie, które ma pomóc ludziom, którzy rezygnują z pracy, by zapewnić opiekę niepełnosprawnemu członkowi rodziny. To specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • 1 listopada wzrosną zasiłki pielęgnacyjny, specjalny opiekuńczy i dla opiekunów

  - 1 listopada wzrosną zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej - poinformowała w poniedziałek w Stargardzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • ...bowiem zastosowanie logiczna zasada – ile płacisz, tyle dostaniesz. Aby była ona zawsze przestrzegana, od nowego roku zaczną obowiązywać nowe regulacje. Wykluczą one możliwość deklarowania i opłacania...

 • Państwo opiekuńcze po polsku: z jednej strony 500 zł na dziecko, z drugiej bezwzględny ZUS

  Z jednej strony: 500+ i długie urlopy rodzicielskie. Z drugiej: ZUS odmawiający zasiłków i pozbawione empatii sądy.

 • Od 1 listopada 2015 roku z pomocy finansowej, przyznawanej w ra mach specjalnego zasiłku opiekuńczego, skorzysta więcej osób sprawujących pieczę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Umożliwi to wyższy próg dochodowy ustalony dla nowego okresu zasiłkowego. Dotychczasowym warunkiem otrzymania pomocy finansowej był dochód w rodzinie...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku...

 • ...prawo do zupełnie nowej pomocy, która nosi nazwę zasiłku dla opiekuna. Wynosi on tyle, ile wynosiła kwota świadczenia pielęgnacyjnego w momencie, gdy została zabrana, czyli 520 złotych miesięcznie(...) wysokości dochodów w rodzinie. Nowe przepisy zobowiązują gminy do wypłacania nie tylko bieżącego, ale i zaległego wsparcia. Ma ono przysługiwać od 1 lipca 2013 roku, bo od tego dnia zostali oni...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • ...nie jest uzależnione od tych dochodów. Nowe zasady Zgodnie ze zmienionymi przepisami opiekun niepełnosprawnego dziecka (lub osoby dorosłej) może otrzymać tylko jeden rodzaj finansowego wsparcia...

 • Rewolucja w pieczy zastępczej

  Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - takie między innymi rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.