• Informacje na temat:

  nsa orzecznictwo

Artykuły na temat: nsa orzecznictwo
 • ...jednak zaprzeczały takiej interpretacji przepisów i uważały, że podatek się nie należy. Jednym z kluczowych dowodów, że fiskus się myli jest uchwała NSA z 17 listopada 2014 r. (sygn. II FPS 4/14

 • Organ przekroczył czas trwania kontroli - konsekwencje w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

  Zarówno ustawa Prawo przedsiębiorców, jak i ustawy podatkowe określają czas trwania kontroli w firmie, którego organy nie mogą przekroczyć. Przepisy nie uściślają jednak konsekwencji jego przekroczenia, przez co fiskus chętnie korzysta z materiałów zgromadzonych również po upływie ustawowego limitu. W ostatnim czasie sądy administracyjne aprobują takie postępowanie, ale nie oznacza to, że podatnik nie może skutecznie bronić swoich interesów.

 • ...z usług medycznych, to nie można przypisać mu konkretnej wartości otrzymanych świadczeń. Liczy się "opłacona gotowość", a nie to, czy pracownik skorzysta z usług medycznych! Uchwała NSA powyższe(...) choroby czy nieszczęśliwego wypadku. W tym kontekście zapewniona przez pracodawcę opieka medyczna stanowi swoiste zabezpieczenie przed określonym ryzykiem. W omawianej uchwale NSA wyjaśnił ponadto, że...

 • Choć małżonkowie nabyli wspólnie nieruchomość 9,5 roku przed jej sprzedażą, to w obliczu śmierci jednego z nich fiskus uznał, że udział zmarłego obciążony będzie 19 proc. podatkiem dochodowym. Dodatkowo odmówił możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie tego udziału. Stojąc na straży pieniędzy Skarbu Państwa i odmawiając podatnikowi korzystnego dla niego rozstrzygnięcia, zawarł w jednej interpretacji dwa sprzeczne stanowiska.

 • Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie było zróżnicowane. Należy się jednak spodziewać, że obecnie ulegnie ono ujednoliceniu w związku z uchwałą Naczelnego Sądu(...) są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej. Podobnie wypowiedział się NSA w składzie siedmiu...

 • - Ustawę o VAT należałoby napisać od nowa, kładąc akcent na to, by VAT nie był źródłem działalności oszukańczej - mówi sędzia Jan Rudowski, wiceprezes NSA, prezes Izby Finansowej tego sądu. Napisania od nowa wymagają też ustawy o podatkach dochodowych - wskazuje.

 • ...wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.10.2011 r. (sygn. akt I OSK 1194/11), w którym NSA wprost dopuścił możliwość ustalania przez radę gminy w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru...

 • NSA: Odliczenie VAT z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta

  Ten wyrok zaniepokoił podatników, co znalazło też wyraz w interpelacji poselskiej nr 32801 skierowanej do Ministra Finansów. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 kwietnia br., sygn. akt I FSK 2136/13, powołując się na orzeczenia TSUE, odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT z faktur.

 • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1476/07. Od wyroku tego została złożona skarga kasacyjna, która nie została jednak uwzględniona. NSA w wyroku z dnia 15

 • Niezgłoszenie darowizny może się opłacać

  Wymierzając sankcyjną daninę, urząd skarbowy musi brać pod uwagę kwotę wolną od podatku obowiązującą w tym roku, w którym podatnik powołał się na darowiznę - orzekł NSA.