• Informacje na temat:

  o ogródkach działkowych

Artykuły na temat: o ogródkach działkowych
 • Rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), dawniej nazywanych działkami pracowniczymi, jest w Polsce ok. 5 tys. W ich obrębie wydzielono ok. miliona niewielkich działek. Zwykle mają one 300-400 mkw(...) ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 40). Własne kwiaty, owoce i warzywa 1 Podpisując umowę o przeniesienie praw do ogrodu działkowego jednocześnie...

 • Spada liczba ogródków działkowych, a ich ceny rosną. Chętni są gotowi dużo płacić, nie bacząc na ryzyko

  W ciągu ostatnich 11 lat powierzchnia tego typu obiektów skurczyła się o 2,8 tys. hektarów. Ubyło też ponad 51 tys. działek. Rosnące zainteresowanie ustawicznie winduje ceny. W skrajnych przypadkach sprzedający żądają nawet 100 tys. zł za 5 arów. Na zielone grunty chrapkę mają także samorządy miejskie i deweloperzy.

 • Posiadacze rodzinnych ogródków działkowych zyskali wraz z nowymi przepisami dodatkowe uprawnienia. W przypadku śmierci działkowca ustawa przewiduje, że jest to przesłanka do wygaśnięcia prawa do działki, ale z drugiej strony bliscy zmarłego nie pozostają bez możliwości działania, by pozostać w posiadaniu owego ogródka. Prawo do działki może przypaść przede wszystkim małżonkowi...

 • Na terenie ogrodów działkowych przebywa ponad 6 tys. osób

  Ponad 6 tys. osób przebywa na terenie ogrodów działkowych - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ich sytuacją zaniepokojony jest Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwracał uwagę, że Polski Związek Działkowców chce, by osoby mieszkające stale na terenie ogródków działkowych, zostały pozbawione prawa do działki.

 • ...przekaże Pani działkę. Może Pani wziąć od znajomej pieniądze za wszystko, co pozostawia Pani w ogródku – zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (DzU z 2014 roku, poz. 40).

 • Sejm: Obywatelski projekt o altanach działkowych do komisji

  Wszystkie kluby poparły w czwartek dalszą pracę w komisji nad obywatelskim projektem dot. altan działkowych. Inicjatorzy noweli chcą wprowadzić do Prawa budowlanego definicję altany. Wszystko przez niekorzystną wykładnię pojęcia w orzeczeniu NSA z początku roku.

 • Działkowców (PZD) został przekształcony w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe, zachowując prawa do gruntów ogrodów działkowych, do infrastruktury czy środków znajdujących się na koncie PZD. Można wystąpić z PZD – Czy będzie można wystąpić z PZD, nie tracąc praw do działki? – Tak. Z zachowaniem odpowiednich procedur. Obecne zarządy ogrodów działkowych mają 12 miesięcy na...

 • Altany działkowe nie doczekają się rozbiórek

  Znowelizowane przepisy prawa budowlanego rozwiązują problem nielegalnie wzniesionych altan i wprowadzają nową definicję tego obiektu.

 • Nowe przepisy dają prawo przeniesienia na inną osobę prawa do dzierżawy działki oraz do własności altany i nasadzeń. Operację tę musi jednak zaakceptować zarząd stowarzyszenia ogrodowego. Ma na to dwa miesiące od daty złożenia wniosku.

 • Sprzedaż domku w ogródku działkowym nie może być rozliczana jak sprzedaż nieruchomości - wynika z interpretacji podatkowej - bo sprzedający nie jest właścicielem gruntu, a więc także i domku. Faktycznie więc, zdaniem fiskusa, sprzedaży podlega prawo do użytkowania domku i działki, a więc przychód należy doliczyć do wpływów z innych źródeł i rozliczyć na zasadach ogólnych.