• Informacje na temat:

  obecne zadłużenie zagraniczne polski

Artykuły na temat: obecne zadłużenie zagraniczne polski
 • Zarobki w Polsce w ciągu 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej

  Determinanty wynagrodzeń Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, blisko co piąty Polak oczekiwał poprawy sytuacji gospodarczej naszego kraju po integracji z UE 2 . Faktycznie, polska gospodarka dokonała skoku cywilizacyjnego. W ciągu ponad dziesięciu lat członkostwa Polski w UE, odnotowaliśmy nieprzerwany dodatni wzrost realnego PKB, który wahał się między 1,7 proc. a 7,2 proc. Ze względu na...

 • Zadłużenie Polski wzrosło do ponad 790 mld złotych

  Nasze zadłużenie nadal dynamicznie rośnie, było ono o 10 mld 869,4 mln zł, wyższe w porównaniu z końcem 2014 r. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

 • Polska placa jest chora?

  ...nieustannym powodem do dumy polskiego rządu. Tymczasem, jak przekonują ekonomiści, nie jest on jedynym czynnikiem świadczącym o kondycji gospodarczej państwa. Wzrost gospodarczy mierzy się nie tylko wzrostem(...) w recesji. Ale już niedługo możemy mieć takie kłopoty jakie dziś są udziałem Irlandii i Estonii. Przeoczono tam ryzyko, jakie niesie za sobą wzrost uzależniony od handlu zagranicznego i zadłużenia sektora...

 • Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o ponad 6 mld zł

  Zadłużenie Skarbu Państwa w styczniu wyniosło 934,7 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 mld zł, lub 0,7 proc. wobec grudnia 2017 r. - poinformował MF. Polska w ostatnich trzech latach miała największy z krajów UE przyrost długu publicznego w relacji do PKB i to w sytuacji dobrej koniunktury piszą analitycy.

 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  ..., stworzyć takie mechanizmy, które wykreują nowe miejsca pracy dzięki gwałtownemu wzrostowi popytu zagranicznego, czyli w konsekwencji - eksportu. Niestety, UE, i to głosami tego samego PES, przyjmuje(...) zdrowemu rozsądkowi. Odkrywa się bowiem w dokumentach diagnozujących przyczyny i rezultaty obecnego kryzysu objawione prawdy, o których uczono na studiach i o których można przeczytać w podręcznikach...

 • Nasze zadłużenie rośnie zbyt szybko?

  Zadłużenie zagraniczne Polski (brutto) na koniec II kwartału 2016r. wyniosło 1.368,5 mld zł . W porównaniu z I kwartałem 2016 r. było ono wyższe o 84,8 mld zł. , tj. o 6,6%. Istotny wpływ na zmianę poziomu zadłużenia zagranicznego miały dodatnie transakcje bilansu płatnicze- go powodując wzrost jego wartości o 50, 0 mld zł. Natomiast dodatnie różnice kursowe i inne zmiany spowodowały dalszy jego

 • Praca dla specjalistów ds. księgowości również w mniejszych miastach

  Warszawa, Kraków, Wrocław i Łódź to najważniejsze lokalizacje na tle nie tylko polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych, który należy do najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej i zatrudnia przede wszystkim specjalistów ds. księgowości. Według stanu na koniec 2011 roku, w tym regionie działało 847 centrów usług z kapitałem zagranicznym. Zdecydowana...

 • Cyfrowy Polsat refinansuje zadłużenie

  Cyfrowy Polsat refinansuje swój dług, dzięki czemu zysk grupy zwiększy się w III kw. o ok. 472 mln PLN. W związku z podpisaniem umów kredytowych na refinansowanie zadłużenia ulegną zmianie wyniki finansowe grupy.

 • Nadchodzi dramat młodego pokolenia

  Niemcy, tak jak Polska, są społeczeństwem starzejącym się. Już teraz aż 70 proc. pracodawców ma kłopoty ze znalezieniem pracowników, a w ciągu 15 lat ilość zatrudnionych spadnie o kolejne 3 mln 700 tys. osób. To oznacza, że w przyszłości Niemcy będą coraz chętniej zatrudniać młodych pracowników z Polski.

 • Eksperci: Większość polskiego długu w rękach zagranicznych. Musimy to zmienić

  - Choć zadłużenie Japonii przekracza 200 proc. PKB, a Polski nieco ponad 50 proc., to Japonia jest prawie całkowicie zadłużona u swoich obywateli, a nie za granicą. W Polsce większość długu jest w rękach zagranicznych inwestorów. Musimy to zmienić - uważają eksperci.