• Informacje na temat:

  oblicz wynagrodzenie chorobowe

Artykuły na temat: oblicz wynagrodzenie chorobowe
 • Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

  W internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To, ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia, może być ważne, jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca...

 • Zmiana etatu a podstawa świadczeń chorobowych

  Wysokość świadczeń chorobowych ustalana jest jako odpowiedni procent podstawy ich wymiaru. Stanowi ją wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy podstawa ustalana jest z okresu wynoszącego od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Dla prawidłowego ustalenia wysokości świadczenia nie bez znaczenia

 • Wynagrodzenie podczas choroby

  Zaczęłam niedawno pierwszą pracę i… zachorowałam. Jak obliczana jest pensja podczas zwolnienia lekarskiego? Katarzyna z Kołbieli...

 • 1) Pracownik od 1 do 30 marca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a 31 marca (wtorek) świadczył pracę. Czy przysługuje mu wynagrodzenie za ten dzień?...

 • Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

  ...(1) Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez cały luty br., z tym że zaświadczenia o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą obejmowały tylko dni dla niego robocze (w sumie 20). Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli określono je w stawce miesięcznej? Za luty br. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

 • Pracownica od 1 października br. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Kilka dni później stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie na 5 dni. Jak obliczyć wysokość przysługującego jej w tym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku. Taka wysokość poborów jest zagwarantowana ustawowo. Jednak zdarza się, że pomimo efektywnej pracy w ciągu całego miesiąca, pensja pracownika jest niższa od minimalnej. W takim przypadku należy ją wyrównać do tego poziomu.

 • Stałe miesięczne wynagrodzenie przy różnych absencjach w pracy

  Wynagrodzenie za pracę jest nieodzownym elementem stosunku pracy. Przysługuje ono zasadniczo za pracę wykonaną. Wynagrodzenie może być określone, np. stawką miesięczną lub godzinową albo w innej formie. Często wynagrodzenie zasadnicze ma stały miesięczny charakter. W takim przypadku, jeżeli w trakcie miesiąca pracownik będzie z różnych powodów nieobecny w pracy, jego wynagrodzenie za czas

 • Do kogo po zaległe wynagrodzenie?

  ..., jeżeli nie ma sporu między pracownikiem a pracodawcą, a wynagrodzenie jest obliczone i zatwierdzone przez pracodawcę, oraz zaksięgowane w dokumentach pracodawcy (patrz wyrok Naczelnego Sądu(...) - wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie chorobowe i urlopowe czy odprawa pieniężna z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych - są wypłacane ze środków Funduszu, choć pod określonymi warunkami...

 • Prawo: Zmieniły się zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla matek prowadzących działalność gospodarczą

  Zasiłki macierzyńskie pobiera ok. 30 tys. kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Część z nich zwolniona jest w tym czasie z płacenia składek.