• Informacje na temat:

  oblicz wynagrodzenie netto

Artykuły na temat: oblicz wynagrodzenie netto
 • Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

  W internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To, ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia, może być ważne, jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca...

 • Warszawa to stolica czynszowej drożyzny

  Każda osoba planująca wynajem mieszkania w Warszawie musi się zmierzyć z problemem wysokiego czynszu. Przeciętny miesięczny koszt wynajęcia stołecznego lokalu znacznie przekracza 40 zł/m kw. Taka stawka wydaje się wysoka, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę lepsze wynagrodzenia stołecznych pracowników. Dane firmy UBS niestety potwierdzają, że pod względem cenowej dostępności najmu Warszawa jest jedną z najdroższych europejskich stolic. Warszawiacy z zazdrością mogą patrzeć na relację między...

 • Wynagrodzenia sędziów

  Wysokość zarobków sędziów jest uzależniona od stażu pracy i pełnionej funkcji. Podstawą do określenia ich płacy zasadniczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ustalone przez GUS (w 2010 roku było to 3197,86 zł). Stawki te są następnie przeliczane przez odpowiednie mnożniki w zależności od stanowiska. Największe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują sędziowie sądu...

 • Raport bieżący nr 21/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”)...

 • Wynagrodzenia w branży budowlanej

  PLN. Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US Na jakim poziomie kształtowały się zarobki Polaków w 2009 roku? Czy skutki obecnego kryzysu odbiły się na naszych(...) 250 osób. Połowa pracowników szeregowych w firmach tej wielkości otrzymywała płace mieszczące się w przedziale od 2300 do 3950 PLN. Wynagrodzenie zatrudnionych na tym samym szczeblu w średnich...

 • Raport bieżący nr 47/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 września...

 • Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku. Taka wysokość poborów jest zagwarantowana ustawowo. Jednak zdarza się, że pomimo efektywnej pracy w ciągu całego miesiąca, pensja pracownika jest niższa od minimalnej. W takim przypadku należy ją wyrównać do tego poziomu.

 • Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 4 podpisane umowy na wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu...

 • Wynagrodzenia w województwie małopolskim

  ...pracownicy odpowiedzialni za administrowanie i działalność wspierającą. Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US Średnie wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wyniosło...

 • Raport bieżący nr 2/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r. powziął...