• Informacje na temat:

  obliczanie emerytur

Artykuły na temat: obliczanie emerytur
 • ...z tytułu opieki nad dzieckiem przysługiwał też zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe emerytury mogą mieć niektóre osoby, które studiowały przed 1 stycznia 1999 r. Przed zmianą przepisów można było zaliczyć(...) reformą emerytalną. Teraz jedynym warunkiem jest udowodnienie przed przejściem na emeryturę 15 lat składkowych ľ– mogą to być lata z całego okresu pracy zawodowej. Osoby pracujące w wieku emerytalnym...

 • TK: Zasady obliczania wysokości emerytury w zw. z pobieraniem emerytury wcześniejszej - niekonstytucyjne

  Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że niekonstytucyjny jest przepis, na podstawie którego podstawa obliczania emerytury powszechnej kobiet urodzonych w 1953 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę, zostaje pomniejszona o świadczenia, które pobrały one przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 • ...„W latach 2001- 2002 pracowałam w Niemczech. Czy ten okres będzie mi się liczył do emerytury?” Jolanta K. z Krosna...

 • Ponowne przeliczenie emerytury może oznaczać podwyższenie świadczenie

  Przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS stosuje korzystniejsze przepisy. Obecnie obowiązują korzystniejsze zasady uwzględniania okresów ukończenia studiów, urlopu wychowawczego czy opieki nad dzieckiem przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

 • Chcę przeliczenia emerytury

  Pani Ala ma już przyznaną emeryturę, ale nadal pracuje. – Mogę mieć przeliczone to świadczenie? – pyta. – Tak. Zasady zależą od tego, czy przeszła pani na emeryturę tzw. starą czy nową. Osoby urodzone przed 1.01.1949 r., które nadal pracują, mogą podwyższyć świadczenie po doliczeniu okresów składkowych...

 • Prezydent podpisał nowelizację podnoszącą najniższe emerytury

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszącą od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury do 1 tys. złotych oraz zmianę zasad waloryzacji świadczeń - poinformowano w piątek na stronie internetowej prezydenta.

 • Nasze emerytury będą wyższe

  Już niebawem zmienią się na korzystniejsze zasady wyliczania kapitału początkowego. Tym samym emerytury będą wyższe. Prezydent podpisał już nowelizację us- tawy o emeryturach i rentach z FUS. Wyjaśniamy, kto na niej zyska.

 • Rząd szykuje nam wspólne świadczenie. Emerytura małżeńska ma być wypłacana przez 20 lat

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadza nowe rozwiązanie - emeryturę małżeńską wypłacaną przez 20 lat.

 • Słyszałam, że ostatnio zmieniły się przepisy w ZUS-ie i niektóre osoby mogą mieć wyższą emeryturę. Jak można to osiągnąć? Anna z Olsztyna...

 • Przyszłe renty znacząco wyższe niż emerytury - to skutek rozbieżności pomiędzy sposobem obliczania wysokości świadczeń w obu systemach

  Wprowadzenie systemu zdefiniowanej składki w miejsce dotychczasowej formuły wyliczania rent wpłynęłoby pozytywnie na wynik funduszu rentowego i tym samym na finanse publiczne, choć wiązałoby się ze spadkiem wysokości świadczeń.