• Informacje na temat:

  obliczanie emerytury

Artykuły na temat: obliczanie emerytury
 • ...z tytułu opieki nad dzieckiem przysługiwał też zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe emerytury mogą mieć niektóre osoby, które studiowały przed 1 stycznia 1999 r. Przed zmianą przepisów można było zaliczyć(...) ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Nie dotyczy emerytur częściowych, pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Kapitał początkowy To część emerytury...

 • TK: Zasady obliczania wysokości emerytury w zw. z pobieraniem emerytury wcześniejszej - niekonstytucyjne

  Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że niekonstytucyjny jest przepis, na podstawie którego podstawa obliczania emerytury powszechnej kobiet urodzonych w 1953 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę, zostaje pomniejszona o świadczenia, które pobrały one przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 • Zapamiętaj! Przeliczenie emerytury to nic innego jak ponowne obliczenie wysokości wcześniej przyznanego świadczenia Przydatne informacje « Dochód zerowy Nie ma już dochodu zerowego. Jeśli ktoś nie(...) zbyt krótki staż uniemożliwiał wyliczenie kapitału), wybór 10 lat z całego okresu zatrudnienia przed 1999 r., korzystniejsze obliczanie średniego rocznego wynagrodzenia w razie rozpoczęcia pracy...

 • Ponowne przeliczenie emerytury może oznaczać podwyższenie świadczenie

  Przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS stosuje korzystniejsze przepisy. Obecnie obowiązują korzystniejsze zasady uwzględniania okresów ukończenia studiów, urlopu wychowawczego czy opieki nad dzieckiem przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

 • ...„W latach 2001- 2002 pracowałam w Niemczech. Czy ten okres będzie mi się liczył do emerytury?” Jolanta K. z Krosna...

 • Prezydent podpisał nowelizację podnoszącą najniższe emerytury

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszącą od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury do 1 tys. złotych oraz zmianę zasad waloryzacji świadczeń - poinformowano w piątek na stronie internetowej prezydenta.

 • Chcę przeliczenia emerytury

  ...i nieskładkowych do stażu pracy. Można też wnioskować o ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury. Muszą być spełnione jednak łącznie wymagane warunki. – Jakie? – Musi pani wskazać do ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury zarobki przypadające choć w części po przyznaniu świadczenia. Wniosek powinien obejmować 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia...

 • Rząd szykuje nam wspólne świadczenie. Emerytura małżeńska ma być wypłacana przez 20 lat

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadza nowe rozwiązanie - emeryturę małżeńską wypłacaną przez 20 lat.

 • Nasze emerytury będą wyższe

  Już niebawem zmienią się na korzystniejsze zasady wyliczania kapitału początkowego. Tym samym emerytury będą wyższe. Prezydent podpisał już nowelizację us- tawy o emeryturach i rentach z FUS. Wyjaśniamy, kto na niej zyska.

 • Przyszłe renty znacząco wyższe niż emerytury - to skutek rozbieżności pomiędzy sposobem obliczania wysokości świadczeń w obu systemach

  Wprowadzenie systemu zdefiniowanej składki w miejsce dotychczasowej formuły wyliczania rent wpłynęłoby pozytywnie na wynik funduszu rentowego i tym samym na finanse publiczne, choć wiązałoby się ze spadkiem wysokości świadczeń.