• Informacje na temat:

  obliczanie odsetek

Artykuły na temat: obliczanie odsetek
 • Mądry Polak po Hiszpanie

  W czołówce państw charakteryzujących się największym odsetkiem bezrobocia wśród młodych od kilku lat figuruje Hiszpania. Choć w Polsce liczba osób do 25. roku życia pozostających bez pracy jest dwa razy mniejsza niż na Półwyspie Iberyjskim, to również mamy powody do zmartwień.

 • Wyższe odsetki za spóźnioną zapłatę

  Sejm podwyższył do 9,5 proc. wysokość odsetek za opóźnienie zapłaty w transakcjach handlowych między firmami, a także wprowadził przepis zakazujący manipulowania datą otrzymania faktury lub rachunku za sprzedany towar albo usługę. Zdaniem ekspertów ta zmiana przyniesie tylko częściowe korzyści.

 • ...odsetki i opłaty firma może pobrać od klienta. Nieuczciwi pożyczkodawcy wykorzystują to, że wzór na obliczanie odsetek jest dość skomplikowany, więc mało który klient łatwo to sobie ustali... • Płatna...

 • Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

  Podatnik, który uiszcza zaległość podatkową ujawnioną w wyniku autokorekty deklaracji, płaci niższe odsetki za zwłokę. Wylicza się je - w zależności od momentu powstania długu - według stawki wynoszącej 50% lub 75% stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest wpłata zaległości podatkowej w ciągu tygodnia od złożenia korekty.

 • Firmy pożyczkowe nie mogą już zdzierać z klienta, ile tylko chcą

 • Jak należy obliczać terminy podatkowe?

  Terminowość to jedna z podstawowych zasad obowiązujących podatników w kontaktach z administracją podatkową przy składaniu deklaracji, zapłacie podatków, wnoszeniu podań itp. Terminy mogą być określone jako konkretna data albo okres pewnej liczby dni, miesięcy lub lat. Gdy wypadają one w dni wolne od pracy, zyskuje się więcej czasu na realizację obowiązków podatkowych.

 • Konsekwencje niewykorzystania urlopu

  Niewykorzystany urlop nie może tak po prostu przepaść. W przypadku stałych pracowników dni niewykorzystanego urlopu przechodzą na następny rok. Jeżeli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracownik może z niego skorzystać tuż przed odejściem lub pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

 • Uproszczenia i ujednolicenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym - przewiduje nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła częściowo w życie 10 listopada 2015 r.

 • Każda nasza niespłacana wierzytelność (czyli...

 • Jak w 2016 r. naliczać odsetki w razie nieterminowo opłacanych składek ZUS?

  Zdarza się, że płatnik, nie mając wystarczających środków finansowych albo nawet przez zwykłe niedopilnowanie, zapłaci należne składki ubezpieczeniowe do ZUS po terminie, w którym miał obowiązek ostatecznie je uiścić. Wówczas płatnik naraża się na określone konsekwencje, przede wszystkim finansowe. Skutkiem nieterminowego opłacenia składek ubezpieczeniowych są odsetki za zwłokę. Jeśli płatnik wpłaca zaległość będącą następstwem pomyłki w rozliczeniach i sporządzonej korekty, odsetki za zwłokę...