• Informacje na temat:

  obliczanie składki oc

Artykuły na temat: obliczanie składki oc
 • Dochód uprawniający do dodatku mieszkaniowego wylicza się z trzech ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.

 • Jest sposób na zahamowanie wzrostu składek OC

  - Taki efekt mogłaby przynieść standaryzacja wysokości zadośćuczynień. Na zmianach mogliby jednak stracić poszkodowani - ostrzega rzecznik finansowy.

 • ...za nianie został zobligowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie składki obliczane od podstawy wymiaru nie wyższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, podlegają finansowaniu z budżetu...

 • Ponad 2 mln przedsiębiorców zapłaci wyższe składki

  Liczba działalności gospodarczych pnie się w górę. Rosną też koszty prowadzenia firmy - w tym roku każdy przedsiębiorca zapłaci kilkaset złotych więcej z tytułu swoich własnych składek ZUS. Termin wpłaty pierwszej wyższej składki upływa w poniedziałek. Od 31 marca rusza za to "ulga na start" skierowana do przyszłych przedsiębiorców.

 • Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za pracowników, obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całości płatnicy składek(...) pracowników do ubezpieczeń społecznych (art. 36) oraz prawidłowo i terminowo rozliczanie i opłacanie składki za pracowników.

 • Przyszłe renty znacząco wyższe niż emerytury - to skutek rozbieżności pomiędzy sposobem obliczania wysokości świadczeń w obu systemach

  Wprowadzenie systemu zdefiniowanej składki w miejsce dotychczasowej formuły wyliczania rent wpłynęłoby pozytywnie na wynik funduszu rentowego i tym samym na finanse publiczne, choć wiązałoby się ze spadkiem wysokości świadczeń.

 • ...i rentowe płatnik zobowiązany jest naliczać i opłacać składki na wymienione ubezpieczenia od pełnej podstawy ich wymiaru. Dopiero po osiągnięciu przez ubezpieczonego kwoty tego limitu zaprzestaje on dalszego ich opłacania - do końca roku kalendarzowego. Uwaga! Omawiany limit dotyczy tylko składek emerytalnej i rentowych. Ma zastosowanie też do składki na FEP. Nie obowiązuje natomiast...

 • Danina solidarnościowa pozwoli rządowi wycofać się z likwidacji 30-krotności składek ZUS

  Po wprowadzeniu daniny solidarnościowej rząd może z twarzą odejść od pomysłu zlikwidowania limitu 30-krotności dla składek ZUS.

 • Zagraniczną składkę zdrowotną można odliczyć od polskiego podatku

  Składka zdrowotna jest potrącana z wynagrodzenia pracownika. Podstawę jej obliczania stanowi wynagrodzenie brutto, a stawka wynosi 9 proc. Jednak tylko część składki zdrowotnej podatnicy mogą odliczyć od obliczonego podatku dochodowego. Po spełnieniu określonych warunków, podatek płacony fiskusowi może zostać pomniejszony również o składkę zapłaconą za granicą.

 • Jak w 2016 r. naliczać odsetki w razie nieterminowo opłacanych składek ZUS?

  Zdarza się, że płatnik, nie mając wystarczających środków finansowych albo nawet przez zwykłe niedopilnowanie, zapłaci należne składki ubezpieczeniowe do ZUS po terminie, w którym miał obowiązek ostatecznie je uiścić. Wówczas płatnik naraża się na określone konsekwencje, przede wszystkim finansowe. Skutkiem nieterminowego opłacenia składek ubezpieczeniowych są odsetki za zwłokę. Jeśli płatnik