• Informacje na temat:

  obliczanie vat

Artykuły na temat: obliczanie vat
 • Wykonujesz pracę na podstawie umowy o dzieło? Uważaj na VAT

  Umowy o dzieło mogą stanowić korzystną alternatywę do standardowej umowy o pracę. Tak realizowana praca może jednak mieścić się w definicji samodzielnej działalności gospodarczej, a wtedy trzeba zapłacić VAT. Można jednak skorzystać ze zwolnienia.

 • Czy warto rozliczać VAT za okresy kwartalne?

  Podatnicy VAT (nie tylko mali) mogą wybrać kwartalny sposób rozliczania VAT. Wybór tej metody podatnik musi zgłosić do urzędu skarbowego. Decyzja o kwartalnym rozliczaniu VAT powinna być zawsze przeanalizowana. Jeżeli bowiem podatnik zdecydował się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, musi w ten sposób się rozliczać przez minimum rok. Niekiedy jednak wybór ten może wpłynąć na poprawę płynności

 • Od pierwszego października 2015 komornicy sądowi muszą płacić podatek VAT od towarów i usług. Minister Finansów nie zgodził się, aby ten termin został...

 • Generalną zasadą, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2015 r. nadal wynosi 23%. Dla niektórych z nich ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe, tj. 8%, 5%, 0%. Ponadto w przepisach o VAT określono, iż dostawa niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług korzysta ze zwolnienia z VAT, które w praktyce traktowane

 • ...nabytku. Korzystne rozwiązanie. Jeżeli samochód kupisz od firmy, która jest płatnikiem VAT (może to być np. komis motoryzacyjny lub przedsiębiorstwo, które wymienia swoją flotę samochodową), będziesz...

 • Jak należy obliczać terminy podatkowe?

  Terminowość to jedna z podstawowych zasad obowiązujących podatników w kontaktach z administracją podatkową przy składaniu deklaracji, zapłacie podatków, wnoszeniu podań itp. Terminy mogą być określone jako konkretna data albo okres pewnej liczby dni, miesięcy lub lat. Gdy wypadają one w dni wolne od pracy, zyskuje się więcej czasu na realizację obowiązków podatkowych.

 • ...pamiętać, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT, mają obowiązek posługiwania się numerem PESEL. Złe adresy Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać(...) jednym z dokumentów, na podstawie których dokonywana jest aktualizacja adresu miejsca zamieszkania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące podatnikami VAT (posługują...

 • Chcemy w trzy lata zmniejszyć lukę VAT z 26 proc. do 15 proc. - Szałamacha

  - Celem MF jest zmniejszenie luki VAT-owskiej w ciągu trzech lat do ok. 15 proc. wpływów z tego podatku z obecnych 26 proc. - podał na czwartkowej konferencji nt. szarej strefy szef MF Paweł Szałamacha. Dla porównania w krajach skandynawskich luka jest na poziomie 4-5 proc.

 • ...1010 zł + 0,4 proc. z 240 tys. zł, czyli w sumie 1970 zł. Do tego trzeba jeszcze dodać 23 proc. podatku VAT. Notariuszowi zapłacimy więc 2423 zł. Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak...

 • Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

  Składanie deklaracji VAT (miesięcznych bądź kwartalnych) należy do podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Deklarację VAT podatnik sporządza w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, w których wpisuje wszelkie dane mające wpływ na kwotę zobowiązania w podatku VAT. Od początku 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie składania deklaracji