• Informacje na temat:

  obliczanie wynagrodzenia brutto

Artykuły na temat: obliczanie wynagrodzenia brutto
 • Proszę o pomoc w rozliczeniu wynagrodzenia za czas choroby, urlopu i części przepracowanej. W listopadzie 2010 r. pracownik przebywał 15 dni w szpitalu, 2 dni na urlopie wypoczynkowym i otrzymywał minimalną pensję w kwocie 1317 zł.

 • Dobre dane z rynku pracy

  We wrześniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,0% r/r i wyniosło 5593,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1% r/r i wyniosło 4059,19 zł.

 • Wynagrodzenia w służbie cywilnej

  ..., z uwzględnieniem "trzynastek" - 13 439. Pracownicy średniego szczebla zarządzania otrzymywali miesięcznie 9011 zł brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione na stanowiskach(...) (6 961 zł miesięcznie brutto bez uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz ci pracujący w ministerstwach (6363 zł). Najniższe przeciętne płace odnotowano w powiatowej administracji...

 • Optymistyczne prognozy wzrostu wynagrodzeń w Polsce!

  Chociaż według większości prognoz gospodarczych, tempo wzrostu PKB w Polsce w 2019 roku ma spowolnić, to przewidywany wzrost płac będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Wysoki wzrost wynagrodzeń w dużej mierze wynikać będzie z niskiego bezrobocia i ograniczonej dostępności pracowników.

 • Wynagrodzenie korpusu służby cywilnej

  ...wyniosły 4 550 400 000 PLN. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 4 691 PLN. W porównaniu z rokiem ubiegłym było większe o 8,1 proc(...) cywilnej składa się z: " wynagrodzenia zasadniczego, jakie zostało przewidziane dla danego stanowiska, " dodatku specjalnego - uzależnionego od specyfiki i charakteru wykonywanych zadań, " dodatku za...

 • Rząd szykuje ciekawy mechanizm podwyżek

  Od 1 września 2016 r. premier, prezydent i ministrowie, a także zastępcy mają zarabiać od 4 do ponad 7 tys. zł więcej. W efekcie tej zmiany, pensja Beaty Szydło wzrośnie o ponad 7 tys. zł. Posłowie PiS zaproponowali nowe zasady wynagrodzeń wg. współczynnika Giniego opartego o przeciętne wynagrodzenie i płacę minimalną.

 • Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 3398,67 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 3,2 proc., a mdm spadło o 2,7 proc. - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

 • Wyższa kwota zasiłku wolna od potrąceń

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. W razie wystąpienia danego ryzyka nabywa więc prawo do świadczeń chorobowych związanych z niezdolnością do pracy, koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny albo z tytułu macierzyństwa. Pomimo iż rekompensują one utracone wynagrodzenie i zazwyczaj ich wysokość jest od niego niższa, to podlegają one egzekucji. Przy czym, przy obliczaniu wysokości kwoty podlegającej potrąceniu oraz należnej pracownikowi,...

 • Od stycznia zarobki zatrudnionych na etacie nie będą mogły być niższe niż 2000 zł brutto miesięcznie. Mamy też dobre wieści dla osób na zleceniach: za godzinę pracy zarobią minimum 13 zł brutto. Są też inne korzyści...

 • Miszmasz, czyli ZUS przedsiębiorcy na zleceniu

  Jeśli jako przedsiębiorcy chcemy podpisać umowę zlecenia ze zleceniodawcą, abyśmy mogli zostawić sobie uchyloną furtkę do pewnej optymalizacji kosztów ZUS-owskich, wynagrodzenie ze zlecenia powinno być wyższe niż 2443 zł. Inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców z tzw. "małym" ZUS-em.