• Informacje na temat:

  obliczanie wynagrodzenia netto

Artykuły na temat: obliczanie wynagrodzenia netto
 • Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

  Prawo do urlopu gwarantują każdemu pracownikowi regulacje Kodeksu pracy. Atrakcyjnym okresem sprzyjającym jego wykorzystaniu jest lato. Duża część pracowników planuje wówczas swój wypoczynek, a co za tym idzie - przerwę w świadczeniu pracy. Ustawodawca za taki okres niewykonywania pracy zapewnił jednak pracownikom prawo do wynagrodzenia.

 • Wyższa kwota zasiłku wolna od potrąceń

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. W razie wystąpienia danego ryzyka nabywa więc prawo do świadczeń chorobowych związanych z niezdolnością do pracy, koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny albo z tytułu macierzyństwa. Pomimo iż rekompensują one utracone wynagrodzenie i zazwyczaj ich wysokość jest od niego niższa, to podlegają one egzekucji. Przy czym, przy obliczaniu wysokości kwoty podlegającej potrąceniu oraz należnej pracownikowi,...

 • Wynagrodzenia sędziów

  Z dodatków do wynagrodzenia zasadniczego można wymienić dwa najbardziej typowe: dodatek za długoletnią pracę i dodatek funkcyjny. Ten pierwszy jest naliczany od szóstego roku pracy, wynosi wówczas 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Co rok rośnie o 1 proc., aż do osiągnięcia 20 proc. Dodatkowo, po pięciu latach na danym stanowisku, wynagrodzenie zasadnicze określa się w stawce bezpośrednio...

 • Firma przeznaczy po ok. 130 mln zł dla załogi oraz na przedpłatę dla obligatariuszy

  4 września Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wypłaci całej blisko 21-tysięcznej załodze jednorazowe świadczenie w wysokości 4,3 tys. zł netto na pracownika. W sumie spółka przeznaczy na to ponad 130 mln zł; taką samą kwotę firma przedpłaci na rzecz swoich obligatariuszy.

 • Proszę o pomoc w rozliczeniu wynagrodzenia za czas choroby, urlopu i części przepracowanej. W listopadzie 2010 r. pracownik przebywał 15 dni w szpitalu, 2 dni na urlopie wypoczynkowym i otrzymywał minimalną pensję w kwocie 1317 zł.

 • Górnicy z Jastrzębia nieco zmądrzeli, ale co z prezesem?

  Zamrożenie pensji w 2015 r., wynagrodzenie za absencję chorobową naliczane według ogólnych, a nie bardziej korzystnych zasad, zawieszenie dopłat do przewozów pracowniczych - to niektóre zapisy protokołu uzgodnień i rozbieżności, podpisanego w piątek rano w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

 • Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

  Ile musi otrzymać pracownik? Zatrudnianie pracownika w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy obliguje pracodawcę do wypłaty mu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2010 r. zostało ono ustalone w kwocie 1317 zł. Tylko pracownicy w okresie pierwszego roku pracy mogą otrzymać nie mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2010 r. nie mniej niż...

 • Raport bieżący nr 37/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą...

 • Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją

  Według badania "Raport o wynagrodzeniach SAR 2011", organizowanego cyklicznie od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, przy współpracy z IDEA! Management Consulting, w którym wzięło udział 25 agencji reklamowych oraz 13 domów mediowych, wzrost płac w firmach sektora komunikacji marketingowej pomiędzy rokiem 2010 i 2011 dotyczy 61 proc. stanowisk (w 2010 r. - 51 proc...

 • Raport bieżący nr 42/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”)...