• Informacje na temat:

  obliczenie podatku

Artykuły na temat: obliczenie podatku
 • ...złożenie wniosku i obliczenie podatku przez pracodawcę nie zwolni pani z obowiązku złożenia zeznania rocznego, jeśli uzyskała pani w ciągu roku inne dochody np. z najmu mieszkania (opodatkowane(...). Do końca kwietnia 2014 r. będzie pani miała czas na złożenie do swojego urzędu skarbowego odpowiedniego formularza deklaracji rocznej. l art. 37 ust. z 26.07. 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

 • Na nowej kwocie wolnej od podatku zyska niewielu Polaków

  Według ekspertów, zmiany okażą się korzystne dla kilku grup społecznych, np. studentów lub osób na tzw. śmieciówkach, bez stałego etatu. Warunkiem kwoty wolnej od podatku będą dochody nie wyższe niż 1190 zł brutto miesięcznie. Wyjątki obejmą osoby rozliczające się wspólnie z dziećmi lub z bezrobotnymi małżonkami.

 • W ubiegłym roku, oprócz emerytury, miałam dodatkowe dochody z prac zleconych. Będę więc sama wypełniać zeznanie podatkowe. Chciałabym odpisać 1 proc. podatku na cele charytatywne, ale nie wiem, jak to zrobić… Sabina K., Jasło.

 • Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia podatku od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom? - interpretacja

  Przychód w walucie obcej, od którego obliczany i pobierany jest zryczałtowany podatek, powinien zostać przeliczony na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz podmiotu zagranicznego.

 • ...ustalenia przychodu u pracownika stosujemy zasady określone w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o PDOF. W takim przypadku na podatku dochodowym oraz składkach ZUS powstają różnice kursowe. W jaki sposób je(...) wyniosło 11.930,40 zł. Wynagrodzenie wypłacono 1 marca br. w euro z własnego rachunku walutowego, po kursie średnioważonym stosowanym do rozchodu walut, który wyniósł 3,8 zł/euro. Obliczenie składek...

 • Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona

  Rząd opowiedział się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla najmniej zarabiających, podniesiono też limit ograniczający stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców - wynika z wtorkowego komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu. Do sześciu milionów osób skorzysta na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku.

 • Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

  W internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To, ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia, może być ważne, jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca...

 • Koszty uwzględniane przy sprzedaży prywatnej nieruchomości

  Osoby fizyczne zbywające odpłatnie prywatne nieruchomości lub prawa majątkowe zobowiązane są do zapłacenia podatku od dochodu z takiej transakcji. Obliczenie tego podatku wymaga z kolei ustalenia nie tylko przychodu z odpłatnego zbycia, ale również kosztów jego uzyskania.

 • Prosiłabym o podanie progów podatkowych obowiązujących przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za zeszły rok. Interesuje mnie też sprawa ulgi internetowej – podobno miała zniknąć, ale została i uległa jakiejś istotnej zmianie. Iwona z Sieradza...

 • Rozliczenie nadpłaty i niedopłaty z PIT-40

  Sporządzenie i przekazanie w ustawowym terminie urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi PIT-40 za 2016 r. nie dla wszystkich płatników oznacza koniec obowiązków związanych z tym rocznym obliczeniem podatku. W praktyce mają bowiem miejsce takie sytuacje, w których z dokumentu tego wynika nadpłata lub niedopłata podatku. W takim przypadku kwoty te należy rozliczyć na zasadach i terminach wskazanych