• Informacje na temat:

    obligacje deweloperów

Artykuły na temat: obligacje deweloperów
  • 1. Dowiedz się skąd pochodzą środki na realizację inwestycji. Bezpieczniej jest kupić lokal, do budowy którego deweloper nie będzie...

  • Lokum Deweloper S.A., lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, z sukcesem przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. 18 lipca obligacje zostały przydzielone inwestorom. Pozyskane środki Lokum Deweloper przeznaczy na sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych przez Grupę projektów deweloperskich, w tym także zakup

  • Dla kogo „Mieszkanie  Plus”?

    ...kredyt albo na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Mieszkania mają być dużo tańsze od tych oferowanych przez deweloperów, bo będą budowane na gruntach należących do skarbu państwa (m.in. do Agencji(...) będzie zasób gruntów skarbu państwa. NFM będzie mógł np. je sprzedawać czy też emitować obligacje. Subkonta mieszkaniowe 1. Jednym z założeń programu jest wsparcie osób, które już mają mieszkanie...

  • Hossa na rynku nieruchomości i budownictwa sprawia, że deweloperzy budują coraz więcej. Kupują także ziemię pod kolejne inwestycje. Obligacje, które emitują w celu sfinansowania zakupu gruntów, mogą być ciekawą alternatywą inwestycyjną. Należy jednak pamiętać o dokładnej selekcji spółek, których papiery dłużne planujemy nabyć.

  • Obligacje korporacyjne: Jak wybrać odpowiedni moment?

    Obecnie mamy w Polsce do czynienia z rekordowo niskimi stopami procentowymi, obligacje korporacyjne cieszą się zatem wielkim powodzeniem inwestorów.

  • Deweloperzy finansują budowę mieszkań obligacjami

    Najwięksi deweloperzy w 65 proc. finansują budowę mieszkań obligacjami - wynika z analizy DM Navigator. Od początku 2016 roku wyemitowali oni obligacje na ponad 1 mld złotych.

  • Oprocentowanie obligacji korporacyjnych powinno być czerwonym światłem dla inwestorów

    Wzrost polskiego PKB w I kwartale bieżącego roku wyniósł 3,6 proc. Odczyt sygnalizuje wyraźne ożywienie w krajowej gospodarce, a to stwarza dogodny moment do kupna obligacji korporacyjnych. Korzystna koniunktura zmniejsza bowiem poziom ryzyka transakcyjnego i zwiększa perspektywy firm. Zbyt wysoka rentowność długu powinna jednak być dla inwestorów wyraźnym sygnałem ostrzegawczy.

  • Obligacje korporacyjne stają się bardzo ryzykowne

    Rośnie ryzyko związane z inwestycjami w obligacje korporacyjne. Dziś sprzedają je głównie firmy, które mają problemy finansowe i banki odmówiły im kredytu.

  • Raport bieżący nr 10/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym,...

  • Raport bieżący nr 45/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym,...