• Informacje na temat:

  obligacje tauron

Artykuły na temat: obligacje tauron
 • Spółka Tauron Polska Energia wyemitowała euroobligacje o łącznej wartości 500 mln euro, z 10-letnim terminem wykupu. Środki trafią m.in. na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek grupy oraz finansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji - podał Tauron.

 • Tauron: Sukces w pozyskiwaniu finansowania

  Tauron pozyskał nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld zł z gwarantowanym objęciem przez banki. Do dzisiaj najwięksi emitenci obligacji korporacyjnych to: PGNiG 2,5 mld zł, TPE 1,75 mld, PKO BP 1,6 mld, Multimedia Polska 1,38 mld zł, PGE 1 mld zł.

 • Program emisji obligacji hybrydowych to kolejna inicjatywa Tauron mająca na celu pozyskanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących Grupy. Umowa na finansowanie o wartości 400 mln zł została zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a Tauron Polska Energia 6 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 • Raport bieżący nr 11/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON",...

 • Wyniki Grupy Tauron pod presją

  Tauron zakłada w '17 przynajmniej zatrzymanie trendu spadkowego na poziomie EBITDA - poinformował na konferencji wiceprezes Marek Wadowski. Tauron pracuje nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego grupy. Rozważa m.in. emisję obligacji podporządkowanych o wartości ok. 800 mln zł obejmowanych przez EBI i wydłużenie okresu zapadalności długu - poinformowali przedstawiciele spółki.

 • TAURON przeprowadził emisję obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro. Środki z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucji.

 • Obligacje korporacyjne TAURON Polska Energia o wartości 1,75 mld zł zadebiutowały 12 marca na rynku Catalyst. W ramach przyjętego w 2013 r. programu emisji obligacji, TAURON może wyemitować jeszcze papiery o wartości 3,25 mld zł.

 • Obligacje korporacyjne biją "spółki dywidendowe"

  Część inwestorów kupuje akcje spółek giełdowych, ponieważ spółki te w przeszłości wypłacały dywidendę i deklarują, że będą to robiły w przyszłości. Zdaniem analityka Piotra Ludwiczaka z Domu Maklerski Michael/Ström konkurencją tego inwestowanie są obligacje korporacyjne.

 • Wyniki Grupy Tauron za I półrocze 2016 r.

  - Na wyniki Grupy TAURON duży wpływ miały warunki rynkowe, jak również ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wytwórczych. Wyniki są nieco słabsze w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak(...) w zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym i w konsekwencji poprawić wyniki finansowe - mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 • Raport bieżący nr 36/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) przekazuje do wiadomości...