• Informacje na temat:

  obniżenie alimentów

Artykuły na temat: obniżenie alimentów
 • ...zażądać jednak wyrównania do wysokości zapisanej w wyroku. O podwyższeniu alimentów może zdecydować sąd. PAMIĘTAJ! Bezpiecznym rozwiązaniem jest zawarcie ugody sądowej, ewentualnie wystąpienie do sądu o zmniejszenie albo podwyższenie alimentów.

 • Ustawa 500+: Sądy zaleje fala wniosków o obniżenie alimentów?

  Po wprowadzeniu programu 500+ będzie można wystąpić do sądu z powództwem o zmniejszenie wysokości alimentów, uzasadniając to wzrostem dochodów rodzica pełniącego stałą opiekę nad dzieckiem. Nadmiar pozwów sprawi, że trzeba będzie dłużej poczekać na termin rozpraw.

 • ...ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. Wyrok ten odnosi się do sposobu...

 • Brak uzasadnionych przesłanek, by umożliwić tylko jednej grupie skazanych odbywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego - napisał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w odpowiedzi na wystąpienie rzeczników: praw obywatelskich i praw dziecka ws. skazanych za niealimentację.

 • .... Czy ze względu na moją złą sytuację finansową mogę wystąpić do sądu przynajmniej o obniżenie alimentów? A może w ogóle o całkowite zwolnienie mnie z tego obowiązku? Adwokat tym razem dał Mirosławowi sporą nadzieję. Jego odpowiedź brzmiała: – Orzekając o obowiązku alimentacyjnym, sąd bierze pod uwagę sytuację materialną obu stron. Dlatego rodzice mogą wystąpić o obniżenie kwoty alimentów lub...

 • Czy program Rodzina 500+ spowoduje wzrost liczby pozwów o obniżenie alimentów, szczególnie w przypadku mniej zamożnych rodziców? Może się przecież okazać, że po przyznaniu państwowego świadczenia kwota na utrzymanie dziecka będzie wyższa niż ta, za którą utrzymuje się alimentator.

 • ...przypadkach nie ma ich wcale. Zwolnione od opłat sądowych są np.: sprawy o ustalanie ojcostwa i roszczenia z tym związane; sprawy o przyznanie lub podwyższenie/obniżenie alimentów; sprawy z zakresu prawa...

 • Koniec z miganiem się od wypłacania rent. Będą traktowane jak alimenty

  Odzyskane od dłużnika pieniądze w pierwszej kolejności przeznaczane będą na spłatę nie tylko alimentów, lecz także świadczeń m.in. dla ofiar błędów medycznych.

 • ...nowego związku, nadal musi płacić na nie alimenty w wysokości ustalonej w wyroku. Nic go nie zwalnia z tego obowiązku. Może najwyżej wystąpić do sądu o obniżenie alimentów. Ale szanse na obniżkę są...

 • Większość klubów parlamentarnych zapowiedziała w środę poparcie noweli Kodeksu karnego mającej pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobieganiu uchylania się od ich płacenia. Głosowanie nad projektem jest planowane na trwającym posiedzeniu Sejmu. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.