• Informacje na temat:

  obowiązek alimentacyjny

Artykuły na temat: obowiązek alimentacyjny
 • Jestem schorowaną wdową na emeryturze. Cały majątek oddałam córce, która obiecała, że będzie mi pomagać. Niestety, wyprowadziła się do Warszawy i zerwała ze mną kontakt. Słyszałam o obowiązku alimentacyjnym względem rodziców. Czy mogę zwrócić się do sądu o pomoc? - pyta Janina Kopacz z Poznania .

 • Chcą podwyższenia kryteriów uprawniających do świadczeń alimentacyjnych

  Wczoraj senacka komisja rozpoczęła prace nad zmianami w prawie alimentacyjnym. Zakłada ono podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł (z obecnych 725 zł) oraz podwyższenie maksymalnej kwoty tych świadczeń do 600 zł - przewiduje projekt senatorów PO.

 • ...powodu? – spytał zaniepokojony prawnika. Nie ma ściśle ustalonego terminu Prawnik wyjaśnił Rafałowi, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka trwa aż do czasu, gdy będzie ono mogło samodzielnie(...) pisemną informację, że od określonego dnia przestajesz płacić alimenty zasądzone wyrokiem – tłumaczył prawnik. – A jeszcze lepiej zrobisz, gdy wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie, że twój obowiązek...

 • Lawinowy wzrost liczby dłużników alimentacyjnych

  Blisko 390 tys. - tyle wynosi liczba spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników ERIF BIG SA po I kwartale 2016 roku. Ich ogólna wartość wzrosła do ponad 9 mld zł. Średnia wartość zadłużenia kobiet wyniosła prawie 18 tys. zł, a w przypadku mężczyzn prawie 24 tys. zł.

 • ....  Obowiązek alimentacyjny nie znaczy, że dzieci powinny dawać rodzicom co miesiąc pieniądze. Możliwe jest inne wsparcie, np. zakup leków, jedzenia, opału. Jeśli rodzic lub dziadek jest w niedostatku i nie(...) małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka”. Dopiero gdy były małżonek nie jest w stanie płacić alimentów...

 • Wielkie zmiany dla dłużników alimentacyjnych

  Rząd przyjął założenia zmian w ustawie alimentacyjnej, przygotowane przez resort rodziny pracy i polityki społecznej. Projekt przewiduje zatrudnienie dłużników przy robotach publicznych organizowanych przez gminy. Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

 • Fundusz alimentacyjny to pula środków, jakie każda gmina przeznacza na dzieci, które mają zasądzone alimenty, ale rodzic ich nie płaci. Zatem też w interesie gmin jest ściąganie zaległych alimentów. Bo to przede wszystkim rodzice mają obowiązek dbać o zapewnienie bytu swoim dzieciom. W dalszej kolejności do pomocy zobowiązani są dziadkowie dziecka...

 • Przepisy nakładające na gminy obowiązek wpisywania dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej obnażyły ogrom problemu, jakim jest uchylanie się Polaków od łożenia na swoje dzieci. Z osób, które nie wspierają finansowo swoich potomków po rozpadzie rodziny, i za które świadczenia wypłaca państwo, już dziś można byłoby stworzyć miasto liczniejsze od Gdyni. Niemal 260 tys. rodziców

 • Gdy ojciec nie płaci na dziecko alimentów, matka (jeśli nie ma zbyt wysokich dochodów) otrzymuje wypłacane przez gminy świadczenie alimentacyjne. Wcześniej gminy, chcąc odzyskać pieniądze, miały obowiązek wpisać dłużnika alimentycyjnego do jednego z czterech rejestrów dłużników – Biur Informacji Gospodarczych (BIG). Od 1 lipca 2015 osoby zalegające z płaceniem alimentów...

 • Zaostrzone prawo alimentacyjne nie pomaga

  Od tego roku zaczęły obowiązywać kolejne przepisy wymierzone w dłużników alimentacyjnych. Czy okażą się skuteczniejsze niż te wprowadzone w 2017 r. - pytają eksperci BIG InfoMonitor zaniepokojeni wzrostem liczby alimentacyjnych dłużników.