• Informacje na temat:

  obowiązek podatkowy

Artykuły na temat: obowiązek podatkowy
 • Każdy zakład usługowy musi wydać klientowi paragon z kasy! Przepisy nakazują rejestrowanie sprzedaży usług – albo w kasie fiskalnej (w większości przypadków), albo w zwykłej kasie. Jeśli mamy wątpliwości, czy dany przedsiębiorca ma obowiązek wydawania paragonu fiskalnego, warto skontaktować się z infolinią Krajowej Informacji Podatkowej: 801 055 055 lub 22 330 0330 (z tel. kom...

 • 1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej, wprowadzające obowiązek raportowania fiskusowi schematów podatkowych. Nowe zasady, mające swoje źródło w dyrektywie unijnej, mają na celu ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej. Wywołują jednak liczne kontrowersje.

 • ...zmniejszającej podatek (wynosi ona 556,02 zł). Częstymi błędami są: niezauważanie przejścia do wyższego progu podatkowego i stosowanie niewłaściwych stawek podatkowych. PIT od pracodawcy Jeśli do końca(...) podatku Kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku to 3091 zł. Jeśli nasz dochód w 2015 roku był niższy, również mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Gdy od tego dochodu pracodawca pobrał...

 • Obowiązek podatkowy od zaliczki za media

  Obowiązek podatkowy z tytułu pobieranych opłat za media powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, powstanie nie późnej niż z chwilą upływu płatności. W praktyce pojawia się problem czy zasada ta dotyczy także sytuacji, gdy w umowie określono terminy płatności zaliczek na poczet dostawy mediów.

 • ...podatku, limit zwolnienia wynosi 760 zł. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązek pobrania i odprowadzenia 10 proc. podatku do urzędu skarbowego ciąży na organizatorze konkursu.

 • Emigracja podatkowa

  W ciągu ostatnich kilku lat Polacy coraz częściej decydują się na emigrację podatkową. Obecnie przenoszą się więc do innych państw nie tylko za pracą, wyższą pensją oraz perspektywami na lepsze życie, ale również w celu optymalizacji obciążeń podatkowych nakładanych na nich w Polsce.

 • ...specjalisty, który pomagał Panu wypełnić zeznanie PIT. Doradcy podatkowi mają bowiem obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas świadczenia usług. Pan...

 • Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad projektem zmian w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej. Wprowadzają one m.in. obowiązek raportowania schematów podatkowych, za którego złamanie grozi nawet 10 mln zł kary.

 • System podatkowy w Niemczech oraz w Austrii

  ...podatku od wynagrodzeń za dany rok podatkowy, który odpowiada rokowi kalendarzowemu. Zasadniczo, osoba która uzyskuje dochody wyłącznie z jednego stosunku pracy, nie jest obowiązana do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( Einkommensteuererklärung ). Obowiązek złożenia zeznania dotyczy m.in. osób, które w roku podatkowym były zatrudnione w więcej niż jednym zakładzie pracy, dla których...

 • Do końca 2013 r. usługi transportowe świadczone na terytorium kraju były rozliczane w sposób szczególny. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. do usług transportowych, zarówno wykonywanych na rzecz polskich podmiotów, jak i zagranicznych, stosuje się zasady ogólne w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego i wystawiania faktur.