• Informacje na temat:

  obowiązki pracodawcy

Artykuły na temat: obowiązki pracodawcy
 • Pomiędzy 1.11. a 31.03. pracujący na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych...

 • Afera dotycząca wyprowadzania pieniędzy z PFRON: Pracodawcy obawiają się częstszych kontroli

  Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne obawiają się częstszych kontroli. Ma to związek z aferą dotyczącą przypuszczalnego wyprowadzenia 13 milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Jeśli dostaniemy wypowiedzenie umowy o pracę, mamy zagwarantowane przepisami prawa. Wyjaśniamy, jakie obowiązki w takiej sytuacji ma pracodawca.

 • Prezent świąteczny od pracodawcy jest traktowany jako przychód i pracownik musi od niego zapłacić podatek. Wyjątkiem są jednak sytuacje, gdy wartość prezentu nie przekracza 380 zł (w skali roku), a jego zakup był sfinansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Można to zwolnienie zastosować np. do gotówki czy karty przedpłaconej. Zwolnieniu z podatku nie będzie jednak podlegał

 • Obowiązki pracodawcy dotyczące ochrony danych osobowych pracownika

  Monitoring wizyjny będzie dopuszczalny, ale w określonych przypadkach, jeżeli to będzie dotyczyć zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia pracodawcy, kontroli produkcji, ochrony tajemnic firmy. Projektowane zmiany w Kodeksie Pracy wskazują konkretne miejsca, w których monitoring wizyjny nie może być prowadzony, to stołówki czy pomieszczenia sanitarne, palarnie, a także...

 • Jak budować markę pracodawcy w cyfrowych czasach?

  Budowanie, a następnie komunikowanie marki pracodawcy nie może być oderwane od celów firmy i ogólnej strategii rozwojowej.

 • § Gdy temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25 st. C oraz 28 st. C w pomieszczeniu, pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne...

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem e-zwolnień

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. do obiegu wejdą tzw. e-zwolnienia, które docelowo mają całkowicie zastąpić obecnie wystawiane zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA. O niezdolności do pracy swojego ubezpieczonego lub konieczności sprawowania przez niego opieki nad chorym członkiem rodziny płatnik składek, co do zasady, zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Aby jednak tak się stało, musi założyć profil informacyjny. Jeśli tego nie zrobi, będzie miał inny obowiązek względem swoich ubezpieczonych.

 • Dostęp do wody to tylko jeden z obowiązków pracodawcy wobec pracownika w czasie letnich upałów...

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w porze zimowej

  W okresie zimowym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mają one sezonowy charakter i dotyczą skutków niskich temperatur oraz opadów atmosferycznych. Przepisy z zakresu bhp wymagają w takich warunkach zapewnienia pracownikom określonej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz wydawania posiłków i napojów profilaktycznych, gdy zachodzi taka potrzeba