• Informacje na temat:

  obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Artykuły na temat: obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 • Warunki bhp także dla zleceniobiorcy

  Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców nadało zatrudnieniu cywilnoprawnemu trochę bardziej "etatowego" charakteru. Nadal jednak taka forma wykonywania pracy pozostaje poza regulacjami prawa pracy, choć są od tej zasady wyjątki. Dotyczą one nie tylko wspomnianej minimalnej stawki godzinowej, ale też zapewnienia zleceniobiorcy odpowiednich warunków bhp.

 • Letnie obowiązki z zakresu bhp

  W czasie lata wysokie temperatury przyczyniają się do zwiększenia uciążliwości pracy. Wprawdzie dokuczliwość upałów bywa zróżnicowana, jednak panujące w tym okresie temperatury są na tyle wysokie, że zobowiązują pracodawcę do podjęcia dodatkowych działań z zakresu bhp. Dotyczą one głównie zapewnienia pracownikom wody i napojów profilaktycznych, choć zasadne są też próby obniżenia temperatury

 • Pracodawcy nie płacą za nadgodziny

  ...w stanie zweryfikować, czy brak wypłat za nadgodziny wynika z przejściowych problemów finansowych pracodawcy, czy też jest to świadoma praktyka. Z kolei inspekcja pracy wskazuje, że część pracodawców może(...). - Przepisy o czasie pracy są skomplikowane i niejasne. Specjaliści różnie je interpretują, a firmy mają spory z PIP w tym zakresie - tłumaczy Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP. Wskazuje m.in. na...

 • Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej

  Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakresie tego ogólnie określonego wymogu mieści się szereg obowiązków z zakresu bhp, przy czym niektóre z nich aktualizują się w pewnych okresach roku kalendarzowego. Do takich sezonowych obowiązków należy zapewnienie pracownikom napojów profilaktycznych i innych udogodnień w porze letniej.

 • W upalne dni pracodawca ma dodatkowe obowiązki. Pracownik może odmówić wykonywania pracy

  ...wykonywania pracy - mówi Maria Kacprzak-Rawa. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie dotyczą wszystkich pracowników - zarówno tych zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na podstawie umów cywilno-prawnych(...). Pracodawcy nie mają obowiązku skracania dnia pracy w czasie dużych upałów, mogą to jednak zrobić. W takim przypadku nie wolno im jednak zmniejszać wynagrodzenia. Mogą także wyznaczyć dodatkowe przerwy...

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w porze zimowej

  W okresie zimowym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mają one sezonowy charakter i dotyczą skutków niskich temperatur oraz opadów atmosferycznych. Przepisy z zakresu bhp wymagają w takich warunkach zapewnienia pracownikom określonej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz wydawania posiłków i napojów profilaktycznych, gdy zachodzi taka potrzeba

 • ...wypłaty wynagrodzenia i długości wypowiedzenia, a także układu zbiorowego pracy, wymagają aktualizacji informacji. Informacja dodatkowa w powyższym zakresie (z wyłączeniem układu zbiorowego) może mieć(...) wstępnego bhp i nie uzyskał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do wykonywania pracy, jeżeli nie posiada on...

 • Jak powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?

  W trakcie zatrudnienia zakres obowiązków danego pracownika może ulegać modyfikacjom. W zależności od potrzeb zakładu pracy pracodawca może go aktualizować, dokładając obowiązków lub uchylając niektóre z nich. Procedura wprowadzania takich zmian może być mniej lub bardziej sformalizowana, w zależności od przyjętego przez pracodawcę trybu postępowania.

 • Stanowisko komputerowe Obowiązki pracodawcy w zakresie wymagań bhp, a także ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz dotyczące organizacji pracy na tych stanowiskach(...) w zakresie bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie: łączenia przemiennie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi...

 • Jedną z możliwości przejściowego zwiększenia stanu zatrudnienia w okresie sezonowego ożywienia jest skorzystanie z pracy pracowników tymczasowych. Rozwiązanie to ma wiele zalet dla pracodawców, którzy nie chcą wiązać się ściślejszymi więzami prawnymi z osobami świadczącymi pracę na ich rzecz. Pracownik tymczasowy może zapełnić lukę kadrową na czas wakacji, nie obciążając zbytnio pracodawcy