• Informacje na temat:

  obowiązki pracownika

Artykuły na temat: obowiązki pracownika
 • Jeśli dostaniemy wypowiedzenie umowy o pracę, mamy zagwarantowane przepisami prawa. Wyjaśniamy, jakie obowiązki w takiej sytuacji ma pracodawca.

 • Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej

  Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakresie tego ogólnie określonego wymogu mieści się szereg obowiązków z zakresu bhp, przy czym niektóre z nich aktualizują się w pewnych okresach roku kalendarzowego. Do takich sezonowych obowiązków należy zapewnienie pracownikom napojów profilaktycznych i innych udogodnień w porze letniej.

 • Obowiązki pracodawcy dotyczące ochrony danych osobowych pracownika

  W związku z zapewnieniem stosowania RODO, szykowane są zmiany w polskim Kodeksie pracy. W przepisach ma zostać uregulowana możliwość stosowania monitoringu w miejscu pracy, w szczególności monitoringu wizyjnego oraz monitoringu służbowej korespondencji pracownika.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w porze zimowej

  W okresie zimowym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mają one sezonowy charakter i dotyczą skutków niskich temperatur oraz opadów atmosferycznych. Przepisy z zakresu bhp wymagają w takich warunkach zapewnienia pracownikom określonej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz wydawania posiłków i napojów profilaktycznych, gdy zachodzi taka potrzeba

 • ...przypadku zgoda pracownika nie jest niezbędna. ● Jeśli pracodawca nie zdecyduje się jednak na wysłanie pracownika na urlop w trakcie wypowiedzenia, zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Choroba podczas urlopu ● Istnieją pewne okoliczności, w których urlop wypoczynkowy może zostać przerwany. Jedną z nich jest właśnie choroba pracownika. Wówczas pracodawca...

 • Skuteczniejsza ochrona pracowników tymczasowych. Kary dla firm wyniosą nawet 30 tys. zł

  Firmy korzystające z usług pracowników tymczasowych nie unikną odpowiedzialności za nich. Za niezgodne z prawem zatrudnienie zapłacą nawet 30 tys. zł.

 • Pracodawca, w razie śmierci swego pracownika, musi rozliczyć się z jego rodziną i zapłacić – nie tylko pensję.

 • Jak powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?

  W trakcie zatrudnienia zakres obowiązków danego pracownika może ulegać modyfikacjom. W zależności od potrzeb zakładu pracy pracodawca może go aktualizować, dokładając obowiązków lub uchylając niektóre z nich. Procedura wprowadzania takich zmian może być mniej lub bardziej sformalizowana, w zależności od przyjętego przez pracodawcę trybu postępowania.

 • Zwolnienie z pracy nie jest łatwą sytuacją dla pracownika, ale jeśli musi nastąpić, to „najkorzystniejsze” dla niego jest zwolnienie z przyczyn dotyczących(...) okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy pracownika?” Już nie! Obecnie są takie same długości okresów wypowiedzenia zarówno dla osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony, jak i tych...

 • Obowiązki pracodawcy wobec pracowników na chorobowym na przełomie roku

  Przełom roku kalendarzowego jest okresem, w którym pracodawcy, zatrudniający pracowników korzystających ze świadczeń chorobowych, muszą ustalić pewne kwestie, bardzo istotne dla prawa do tych świadczeń oraz ich wysokości. Z początkiem nowego roku może również nastąpić zmiana płatnika zasiłków dla pracowników, co pociąga za sobą pewne obowiązki, które ciążą na pracodawcy wobec pracowników i/lub