• Informacje na temat:

  ocena pracownika

Artykuły na temat: ocena pracownika
 • Druga szansa pracownika

  ...w przypadku, gdy ocena pracownika wypada poniżej oczekiwań i standardów pracodawcy. Druga szansa pracownika Kiedy mimo starań i wkładanego wysiłku pracownik nie osiąga zamierzonych celów, dobrym(...)Ocena pracy jest związana ze stopniem realizacji celów przedsiębiorstwa, wynikających z jego misji i przyjętej strategii rozwoju. Jej wyniki mogą być wykorzystywane do podziału budżetu wynagrodzeń...

 • Ocena 100 dni premier Beaty Szydło - OPZZ

  Poniżej ocena 100 dni rządu Beaty Szydło dokonana przez kierownictwo OPZZ.

 • ...pracy, 4-dniowy tydzień pracy, zwrot kosztów za opiekunkę do dziecka czy zapewnienie opieki nad psem. W takich przypadkach należy się zastanowić, czy takie udogodnienia będą stanowiły dla pracownika(...), regularnych spotkań z przełożonym (świadome planowanie celów, ocena pracy), awans pionowy i poziomy (nauka innych technologii, przekwalifikowanie się). Po drugiej stronie mamy środowisko pracy: to najbliższe...

 • Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

  Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają w określonych sytuacjach jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jeżeli dochodzi do tego z winy pracownika, mamy wówczas do czynienia z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Możliwe jest też natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

 • Szykany w pracy oczami pracowników

  ..., iż dobra ocena atmosfery w miejscu zatrudnienia jest ściśle związana z sytuacją życiową osób badanych. Lepiej w pracy czują się bowiem osoby wykształcone, pracujące w dużych miastach, zatrudnione(...) przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub...

 • ZUS dyskryminuje doświadczonych pracowników jeśli zachorują

  Starsze osoby z długim stażem, za które zaprzestano opłacania składek, nie mają szansy na rentę, jeśli lekarz orzecznik uzna je tylko za częściowo niezdolne do pracy.

 • Informatycy niemal jak członkowie zarządów - satysfakcja zawodowa i przyczyny odejść pracowników IT

  Miniony rok 2016 upłynął pod znakiem rosnących oczekiwań informatyków. Firmy zatrudniające specjalistów IT prześcigają się w sposobach ich rekrutowania, motywowania i jak najdłuższego zatrzymywania. Wysoka retencja jest tu kluczowa, gdyż o wiele korzystniej jest zatrzymać aktualnego pracownika, niż szukać i wdrażać nową osobę. Aby realizować ten cel, firmy stosują różne narzędzia nagradzania...

 • ZUS kwestionuje pensje pracowników. Sprawą zajmie się TK

  Przedsiębiorcy protestują przeciwko mieszaniu się organu rentowego w płace zatrudnianych osób. Sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny.

 • ...reguluje Kodeks pracy. Pracownik zobowiązany jest wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli pracodawca udzieli mu go właśnie w tym okresie. W takim przypadku zgoda pracownika nie jest niezbędna. ● Jeśli pracodawca nie zdecyduje się jednak na wysłanie pracownika na urlop w trakcie wypowiedzenia, zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Choroba podczas...

 • Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz wypadkowy, bo o nim mowa, przewiduje wypłatę różnych świadczeń, poczynając od tych o charakterze krótkoterminowym, poprzez wypłacane jednorazowo, aż do należności powtarzających się, mających specyfikę emerytalno-rentową. W zasadzie każde ze świadczeń jest korzystniejsze od stosownego dla niego odpowiednika przysługującego z ubezpieczenia chorobowego...