• Informacje na temat:

  ochrona przedemerytalna

Artykuły na temat: ochrona przedemerytalna
 • ...z uwagą na palcach. – Jeszcze tylko dwa – westchnęła ciężko. – To bardzo dobrze! – ucieszyła się córka. – Bo to oznacza, że jesteś chroniona przed takimi pomysłami pracodawcy! Ochrona 4 lata przed...

 • Ochrona przedemerytalna z pewnymi wyjątkami

  Ochrona przedemerytalna przysługująca pracownikom w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Nie ma ona jednak charakteru bezwzględnego.Wiele instrumentów rynku pracy skierowanych jest do młodych lub starszych pracowników. Zatrudnienie młodych wspierane jest różnymi programami umożliwiającymi im zdobycie doświadczenia zawodowego. Starszych chronią przepisy Kodeksu pracy, których celem

 • ...często spóźnia się do pracy. Możliwe jest też zwolnienie z przyczyn niezawinionych przez pracownika, np. gdy długo choruje lub utraci uprawnienia do wykonywania zawodu.  Ochrona przedemerytalna nie...

 • Zmiany w zatrudnianiu seniorów? Krótsza ochrona przedemerytalna i umowy terminowe bez limitu

  Pracodawcy chcą skrócenia okresu ochronnego dla osób w wieku przedemerytalnym. Jednocześnie deklarują, że chętniej dadzą zajęcie emerytom, jeśli będą mogli zawierać z nimi umowy na czas określony.

 • Zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym

  Kodeks pracy chroni przed zwolnieniem osoby w wieku przedemerytalnym, gdy mają mniej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ale można zwolnić takiego pracownika bez wypowiedzenia (czyli dyscyplinarnie), jeśli np. nie usprawiedliwi nieobecności w pracy, spożywa alkohol w firmie, a nawet gdy często spóźnia się do pracy. PAMIĘTAJ! Ochrona przedemerytalna nie działa, gdy zakład jest...

 • Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu

  Generalnie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracownicy w wieku przedemerytalnym korzystają z tej ochrony w dość szerokim zakresie. Wprawdzie dotyczy ona tylko wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, ale uchylenie jej następuje w nielicznych przypadkach.

 • ...pracownica będzie już w okresie chronionym. Ochrona dotyczy bowiem tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to także, że jeśli wypowiedzenie zostanie złożone, gdy pracownikowi brakuje np(...) zmieniono zasady wynagradzania (np. wprowadzono nowy regulamin płacowy). Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego kończy się specjalna ochrona. Osoba, która pozostaje aktywna zawodowo, może teraz normalnie...

 • Nowy wiek emerytalny nie skróci ochrony przed zwolnieniem

  Pracownikowi w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę. W obecnym stanie prawnym okres obowiązywania tej ochrony dla niektórych roczników jest przedłużony, aż do uzyskania przez nich aktualnego wieku emerytalnego. Z dniem 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny ulegnie obniżeniu, nie wpłynie to jednak na

 • Wyjaśniamy, jakie są zasady ochrony osób w wieku przedemerytalnym przed zwolnieniem z pracy. Po obniżeniu wieku emerytalnego taka ochrona w niektórych przypadkach będzie wydłużona.

 • Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem

  Warunki zatrudnienia ustalone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione w drodze jednostronnej czynności pracodawcy, poprzez ich wypowiedzenie. Prawo pracy gwarantuje pracownikowi ochronę przed taką zmianą na zasadach zbliżonych do ochrony przed wypowiedzeniem całkowitym. Tylko w nielicznych przypadkach ulega ona uchyleniu lub ograniczeniu.