• Informacje na temat:

  od kiedy nowe świadczenie pielęgnacyjne

Artykuły na temat: od kiedy nowe świadczenie pielęgnacyjne
 • Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne

  Zasiłek pielęgnacyjny - 620 zł - tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł - uzależniony od dochodu rodziny wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona w piątek przed Sejm.

 • Matki ruszyły po świadczenie rodzicielskie

  Ponad 80 tys. osób, które nie mają prawa do zasiłku z ZUS, otrzymuje budżetowe wsparcie po urodzeniu dziecka. Wśród nich przeważają opiekunowie maluchów, które przyszły na świat jeszcze w 2015 r.

 • ...; 741,35 zł brutto (644,63 zł netto) renta socjalna. Ale uwaga! ZUS nie wypłaca świadczeń tak po prostu, nawet tych minimalnych. Trzeba spełnić określone warunki. Kiedy ZUS wypłaci minimalną(...) wypłacać będzie pani Natalii 882,56 zł brutto, bo ze względu na jej staż pracy (ponad 22 lata) przysługuje jej podwyższenie świadczenia do kwoty emerytury minimalnej. Minimalne świadczenie...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie(...) stowarzyszenie? Czy zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany z MOPS można uznać za świadczenie z pomocy społecznej?

 • ...utracili zdolność pracy z powodu swojej służby. NA zasiłku Kiedy pobieramy świadczenie chorobowe, opiekuńcze lub zasiłek dla bezrobotnych, nie możemy w tym czasie podejmować(...) dochód będzie wyższy, ZUS dokona kalkulacji i pomniejszy świadczenie. W przypadku, gdy nasza pensja będzie wynosiła 5271,40 zł brutto, wypłacanie emerytury zostanie zawieszone do czasu ustania umowy...

 • Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wraz z wiceministrami odwiedziła wszystkie województwa, gdzie rozmawiała o programie "Rodzina 500 plus" z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych.

 • ... miesięcznie (co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Kiedy ZUS obniży świadczenie? Jeśli zarobisz powyżej 2556,20 zł brutto, ZUS pomniejszy ci rentę lub emeryturę o kwotę nadwyżki(...) (wyższej od stycznia) stawki godzinowej. Waloryzacja w ZUS. Emerytury lekko w górę Od 1 marca 2014 r. ZUS z automatu podwyższy renty i emerytury, ale nie więcej niż o ok. 2,14

 • Powstanie solidarnościowy fundusz dla niepełnosprawnych? Rząd szuka pieniędzy

  Opiekunowie chcą wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego i podwyżki renty socjalnej. Przyjdzie im jednak poczekać, bo rząd musi poszukać pieniędzy na ten cel.

 • ...dochody z pracy: emerytury, renty inwalidzkie, rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki wychowawcze (...) powinny być wypłacane tylko wtedy, kiedy zastępują dochody z pracy, czyli wtedy, kiedy dana(...) szybkiej zmiany przepisów dokonanej przez rząd mogły zostać wprowadzone w błąd. - Projekt nowelizacji odnosi się do ludzi, którzy łączyli pracę z emeryturą na zasadzie dotychczasowych przepisów, a teraz...

 • Zbieg terminów składania wniosków o zasiłki rodzinne, pieniądze z 500 plus i 300 plus budzi obawy, czy uda się na czas zdążyć z ich rozpatrzeniem.