• Informacje na temat:

  odliczenia od dochodu

Artykuły na temat: odliczenia od dochodu
 • Niestety, dopóki rozwód nie zostanie sfinalizowany, nie może się Pani rozliczać jako samotny rodzic. Nie musi Pani jednak rozliczać się ze współmałżonkiem. Od dochodu można odliczyć internet przez kolejne dwa lata podatkowe pod warunkiem, że dotychczas Państwo nie korzystaliście z tej ulgi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje koszty...

 • PIT Last Minute: Rozliczamy dochód z pracy za granicą

  Liczbę Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, szacuje się na ok. 2 mln. Ile osób wyjeżdża poza kraj do prac sezonowych albo do obsługi przeróżnych zleceń, nie wiadomo. Ale wiadomo, że takie osoby muszą się rozliczyć przed polskim fiskusem z zagranicznych dochodów.

 • ...(łącznie z innymi darowiznami przekazanymi w ramach tej ulgi) niż 6 proc. dochodu wykazywanego w zeznaniu rocznym. Aby dokonać takiego odliczenia musisz wziąć zaświadczenie od stacji krwiodawstwa(...) religijnego lub dla tzw. organizacji pożytku publicznego, ale także darowiznę swojej krwi (lub osocza) przekazanej stacji krwiodawstwa. W ramach tej ulgi możesz od dochodu odliczyć maksymalnie 6 proc...

 • Będzie można odliczyć więcej w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Nie trzeba będzie udowadniać, że auto było wykorzystywane na dojazdy na zabiegi. Niepełnosprawny lub jego opiekun odejmą 2280 zł, jeśli tylko mają samochód.

 • Każdy, kto rozlicza się według skali podatkowej, może odliczyć od dochodu dokonane darowizny. Maksymalny limit odliczeń wynosi 6 proc....

 • W jaki sposób podatnicy CIT mogą rozliczać straty z kilku lat podatkowych?

  Podatnik może odliczyć stratę podatkową dopiero wówczas, gdy osiągnie dochód podatkowy. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 • ...oddanej krwi lub jej składników wydają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. – A jakie jeszcze darowizny pozwalają na odliczenia podatkowe? – spytał Adam. – Odliczeniu podlegają kwoty(...) krwi, nie może przekroczyć sześciu procent uzyskanych w 2014 roku dochodów. – Jedynie darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów nie jest limitowana procentem uzyskanego dochodu – dodał...

 • Wkrótce wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT, które umożliwią odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, ponoszonych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. Chodzi o ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

 • Mój mąż, wypełniając PIT, co roku odliczał ulgę za internet. Wiem, że ta ulga została zniesiona i mąż już z niej nie skorzysta. Ale podobno mają do niej prawo osoby, które nigdy z tego odliczenia nie korzystały. Czy jest to możliwe? Natalia z Poznania.

 • Wydatki na cele osobiste niepodlegające rozliczeniu w kosztach

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadząc własną firmę ponosi szereg zróżnicowanych wydatków. Jednak nie każdy z nich może rozliczyć w rachunku podatkowym. Taką możliwość ma wyłącznie w odniesieniu do wydatków spełniających ustawową definicję kosztu podatkowego. W jej zakresie nie mieszczą się jednak tzw. wydatki o charakterze osobistym. Przeanalizujmy zatem, które wydatki podlegają zaliczeniu do tej kategorii.