• Informacje na temat:

  odliczenia od podatku

Artykuły na temat: odliczenia od podatku
 • Kto w 2014 roku uczynił darowiznę na publiczny cel, będzie mógł ją odliczyć przy rozliczeniu podatku.

 • "Pusta faktura" nie daje prawa do odliczenia podatku

  Ujęcie tzw. "pustej faktury" w deklaracji VAT-7 pozostaje bez wpływu na obowiązek jego zapłaty na podstawie ustawy podatku od towarów i usług.

 • ...odliczyć internet przez kolejne dwa lata podatkowe pod warunkiem, że dotychczas Państwo nie korzystaliście z tej ulgi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje koszty(...) również datę poniesienia wydatku. Odliczane wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty 4495,2 zł. Brak dowodu uniemożliwia korzystanie z ulgi. Od podatku odlicza się ulgę na dziecko. W zeznaniu za rok 2014

 • Najistotniejszymi instytucjami prawnymi służącymi ograniczeniu wyłudzeń odliczenia oraz zwrotów podatku naliczonego, są: 1) prawo do dokonania podzielonej...

 • ...ją rozliczać i ew. korzystać z ulgi w roku 2018. Składając roczne zeznanie podatkowe, powinnaś wykazać kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalających na identyfikację obdarowanego. Warto(...) (łącznie z innymi darowiznami przekazanymi w ramach tej ulgi) niż 6 proc. dochodu wykazywanego w zeznaniu rocznym. Aby dokonać takiego odliczenia musisz wziąć zaświadczenie od stacji krwiodawstwa...

 • Nabycie usług gastronomicznych i noclegowych a odliczenie VAT

  Generalnie podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług gastronomicznych i noclegowych. Jednak w sytuacji gdy zakupu tego dokonał hotel w celu dalszej ich odsprzedaży, wówczas prawo to przysługuje.

 • W 2015 roku więcej rodzin skorzysta z możli wości odliczenia od podatku określonej kwoty na wychowywane dziecko. Będą mogły ją uzyskać rodziny, w których...

 • Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

  Przepisy o VAT wskazują, że podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów czy usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawa do odliczenia nie mają zatem(...) czym ustawodawca w art. 88 ustawy o VAT wymienił przypadki, kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia VAT.

 • Jestem rencistą. Żona zbiera rachunki za leki, kazała mi też wziąć fakturę z sanatorium w Druskienikach na Litwie. Mówi, że to odpiszemy od podatku. Czy leczenie za granicą też się liczy? Piotr S., Suwałki...

 • Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.