• Informacje na temat:

  odliczenia od podatku 2013

Artykuły na temat: odliczenia od podatku 2013
 • Wraz z Ministerstwem Finansów kontynuujemy porady, jak rozliczyć się z PIT. Dowiedz się, jakie odliczenie od podatku mają opiekunowie dzieci.

 • Najistotniejszymi instytucjami prawnymi służącymi ograniczeniu wyłudzeń odliczenia oraz zwrotów podatku naliczonego, są: 1) prawo do dokonania podzielonej...

 • Prosiłabym o podanie progów podatkowych obowiązujących przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za zeszły rok. Interesuje mnie też sprawa ulgi internetowej – podobno miała zniknąć, ale została i uległa jakiejś istotnej zmianie. Iwona z Sieradza...

 • Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

 • Mój mąż, wypełniając PIT, co roku odliczał ulgę za internet. Wiem, że ta ulga została zniesiona i mąż już z niej nie skorzysta. Ale podobno mają do niej prawo osoby, które nigdy z tego odliczenia nie korzystały. Czy jest to możliwe? Natalia z Poznania.

 • Kiedy paragon uprawnia do odliczenia VAT?

  Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, musi dysponować fakturą potwierdzającą dokonany zakup, zawierającą kwotę podatku VAT. Tak więc generalnie dokumentem uprawniającym podatników do odliczania VAT są faktury dokumentujące zakupy towarów lub usług. Jednak w niektórych przypadkach przepisy dopuszczają możliwość odliczenia VAT z paragonu.

 • Stosowane obecnie ograniczenie w odliczaniu VAT przy nabyciu samochodów osobowych oraz zakaz odliczania VAT od paliwa do takich aut obowiązują do końca 2013 roku. ok temu Polska(...) 1 stycznia 2014 r. do dnia implementacji decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i art. 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”. Tym samym od początku...

 • Brak odliczenia VAT od zakupu okularów korekcyjnych?

  Zgodnie z najnowszymi interpretacjami organów podatkowych pracodawca nie odliczy podatku od towarów i usług od zakupu okularów korekcyjnych dla swoich pracowników. I to pomimo faktu, iż obowiązek zapewnienia okularów dla niektórych pracowników wynika z przepisów prawa.

 • Jeżeli sprzedajesz kupione w 2008 r. za kredyt mieszkanie, nie odliczysz od podatku wydatków na spłatę kredytu wynikających ze wzrostu kursu franka do złotego.

 • Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

  Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.