• Informacje na temat:

  odliczenia od podatku za 2012

Artykuły na temat: odliczenia od podatku za 2012
 • Mój mąż, wypełniając PIT, co roku odliczał ulgę za internet. Wiem, że ta ulga została zniesiona i mąż już z niej nie skorzysta. Ale podobno mają do niej prawo osoby, które nigdy z tego odliczenia nie korzystały. Czy jest to możliwe? Natalia z Poznania.

 • Rząd zapowiada zmiany w podatku miedziowym

  Rząd zakłada zmiany w podatku od kopalin. Przyjęty we wtorek projekt nowelizacji przewiduje, że firmy wydobywcze będą mogły dokonywać darowizny od czerwca 2019 r. w wysokości do 5 proc. należnego podatku na rzecz lokalnych samorządów.

 • Prosiłabym o podanie progów podatkowych obowiązujących przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za zeszły rok. Interesuje mnie też sprawa ulgi internetowej – podobno miała zniknąć, ale została i uległa jakiejś istotnej zmianie. Iwona z Sieradza...

 • Działalność prowadzona w mieszkaniu a prawo do odliczenia VAT

  Podatnicy VAT, ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, niejednokrotnie decydują się prowadzić ją w swoim mieszkaniu bądź domu. Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z wykonywaną działalnością. Wątpliwości budzi rozliczanie VAT od wydatków związanych z utrzymaniem części mieszkania lub domu, w której prowadzona jest działalność.

 • To ostatni rok, kiedy można skorzystać z ulgi na Internet na starych zasadach. Wydatki na Internet w 2012 r. można odliczyć od dochodu do wysokości 760 zł.

 • TK rozwiewa wątpliwości ws. fikcyjnych faktur

  Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wystawienie fikcyjnej faktury osoby, której nakazano wcześniej za ten sam czyn zapłacenie należnego podatku, nie jest dublowaniem sankcji o charakterze penalnym - uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

 • ...złożenie wniosku i obliczenie podatku przez pracodawcę nie zwolni pani z obowiązku złożenia zeznania rocznego, jeśli uzyskała pani w ciągu roku inne dochody np. z najmu mieszkania (opodatkowane(...). Do końca kwietnia 2014 r. będzie pani miała czas na złożenie do swojego urzędu skarbowego odpowiedniego formularza deklaracji rocznej. l art. 37 ust. z 26.07. 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

 • Wydatki na cele osobiste niepodlegające rozliczeniu w kosztach

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadząc własną firmę ponosi szereg zróżnicowanych wydatków. Jednak nie każdy z nich może rozliczyć w rachunku podatkowym. Taką możliwość ma wyłącznie w odniesieniu do wydatków spełniających ustawową definicję kosztu podatkowego. W jej zakresie nie mieszczą się jednak tzw. wydatki o charakterze osobistym. Przeanalizujmy zatem, które wydatki podlegają zaliczeniu do tej kategorii.

 • Nie musimy płacić podatku, jeśli nasze dochody w 2013 roku były niższe niż 3091 zł. Ale nawet w takiej sytuacji mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Mamy na to czas do 30 kwietnia br.

 • Czas na nowe stawki podatków dochodowych!

  Podatek PIT jest tylko jednym z elementów systemu podatkowego, dlatego na wielkość obciążeń podatkowych nie można patrzeć jedynie przez pryzmat tego podatku - wskazuje resort finansów odnosząc się do skargi RPO dot. zbyt niskiej kwoty wolnej od podatku.