• Informacje na temat:

  odpowiedzialność cywilna

Artykuły na temat: odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez psa obciąża zarówno jego właściciela, jak i osobę, która faktycznie sprawuje nad nim opiekę.

 • Podatnikiem od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 • Podwyżki w służbie cywilnej w 2019 roku tylko dla dyrektorów urzędów

  .... To oznacza, że dziesiąty rok z rzędu służba cywilna nie ma co liczyć na odmrożenie kwoty bazowej, od której wielokrotności naliczane są pensje osób zatrudnionych w administracji. Kolejny wskaźnik(...) odpowiedzialność - dodaje. Nadrabiają nagrodami Wzrost wynagrodzenia dyrektorów urzędów nie zawsze wynikał z wyższego wynagrodzenia zasadniczego. - Dla mnie to bardzo zastanawiające, że nie było...

 • Za długi w VAT spółki cywilnej odpowiadają jej wspólnicy

  To, że spółka nie posiada podmiotowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, że inne przepisy nie mogą traktować jej jako podmiotu zawartych w nich stosunków prawnych. Spółka cywilna jest podmiotem w myśl ustawy VAT i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jest więc samodzielnym podatnikiem VAT-u, podlega obowiązkowi ewidencji, wystawia faktury i może

 • Zachowanie sąsiada jest niedopuszczalne. Jako właściciel psa ponosi odpowiedzialność cywilną za każdą szkodę, którą on wyrządzi. Ma także obowiązek kontrolowania zwierzęcia – nie może go tak po prostu wypuścić swobodnie z domu na ulicę. Na właścicielu ciąży również konieczność sprzątania nieczystości po psie. Jeśli rozmowy z sąsiadem nie skutkują, proponuję rzeczywiście udać się na policję...

 • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie

  Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kierownik jednostki zapewnia przygotowanie i przedstawienie tego sprawozdania właściwym organom w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • O odszkodowanie za wady i usterki mogą wystąpić mieszkańcy lub w ich imieniu wspólnota mieszkaniowa

 • Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy za kradzież prądu można odpowiadać i karnie, i cywilnie

  Trybunał Konstytucyjny zajmie się dzisiaj kwestią, czy za nielegalny pobór prądu można ponosić odpowiedzialność karną i dodatkowo cywilną. Zdaniem sądu, który skierował do trybunału pytanie, to złamanie zasady, że w tej samej sprawie nie można odpowiadać dwa razy.

 • ...obowiązków. Odpowiedzialność za szkodę może zostać uznana, jeśli równocześnie wystąpią następujące przesłanki: określona szkoda, czyli uszkodzenie felgi i tłumika, powstała na skutek wjechania...

 • Od przyszłego roku zmienia się prawo upadłościowe

  Od przyszłego roku zmienia się prawo upadłościowe. Dotyczyć ono będzie wszystkich przedsiębiorców, również spółek osobowych i spółek akcyjnych.