• Informacje na temat:

  odpowiedzialność cywilna

Artykuły na temat: odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez psa obciąża zarówno jego właściciela, jak i osobę, która faktycznie sprawuje nad nim opiekę.

 • Podatnikiem od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 • Podwyżki w służbie cywilnej w 2019 roku tylko dla dyrektorów urzędów

  .... To oznacza, że dziesiąty rok z rzędu służba cywilna nie ma co liczyć na odmrożenie kwoty bazowej, od której wielokrotności naliczane są pensje osób zatrudnionych w administracji. Kolejny wskaźnik(...) odpowiedzialność - dodaje. Nadrabiają nagrodami Wzrost wynagrodzenia dyrektorów urzędów nie zawsze wynikał z wyższego wynagrodzenia zasadniczego. - Dla mnie to bardzo zastanawiające, że nie było...

 • Za długi w VAT spółki cywilnej odpowiadają jej wspólnicy

  To, że spółka nie posiada podmiotowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, że inne przepisy nie mogą traktować jej jako podmiotu zawartych w nich stosunków prawnych. Spółka cywilna jest podmiotem w myśl ustawy VAT i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jest więc samodzielnym podatnikiem VAT-u, podlega obowiązkowi ewidencji, wystawia faktury i może

 • Zachowanie sąsiada jest niedopuszczalne. Jako właściciel psa ponosi odpowiedzialność cywilną za każdą szkodę, którą on wyrządzi. Ma także obowiązek kontrolowania zwierzęcia – nie może go tak po prostu wypuścić swobodnie z domu na ulicę. Na właścicielu ciąży również konieczność sprzątania nieczystości po psie. Jeśli rozmowy z sąsiadem nie skutkują, proponuję rzeczywiście udać się na policję...

 • Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy za kradzież prądu można odpowiadać i karnie, i cywilnie

  Trybunał Konstytucyjny zajmie się dzisiaj kwestią, czy za nielegalny pobór prądu można ponosić odpowiedzialność karną i dodatkowo cywilną. Zdaniem sądu, który skierował do trybunału pytanie, to złamanie zasady, że w tej samej sprawie nie można odpowiadać dwa razy.

 • O odszkodowanie za wady i usterki mogą wystąpić mieszkańcy lub w ich imieniu wspólnota mieszkaniowa

 • Od przyszłego roku zmienia się prawo upadłościowe

  Od przyszłego roku zmienia się prawo upadłościowe. Dotyczyć ono będzie wszystkich przedsiębiorców, również spółek osobowych i spółek akcyjnych.

 • ...obowiązków. Odpowiedzialność za szkodę może zostać uznana, jeśli równocześnie wystąpią następujące przesłanki: określona szkoda, czyli uszkodzenie felgi i tłumika, powstała na skutek wjechania...

 • Odpowiedzialność pracodawcy za błędne lub nieterminowe świadectwo pracy

  Niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go po terminie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie pracodawcy. Dotyczy to również wydania błędnego świadectwa. Osoby lub podmioty poszkodowane mogą wówczas dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody w oparciu o przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.