• Informacje na temat:

  odprawa

Artykuły na temat: odprawa
 • ...« W związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy należy się Pani odprawa tak samo jak emerytom. Firma ma obowiązek wypłacić ją swoim pracownikom, czyli osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie jest ważna ani przyczyna niezdolności do pracy, ani staż u danego pracodawcy. « Odprawa nie może być niższa niż Pani miesięczne wynagrodzenie. Powinna ją Pani...

 • Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

  Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowań i odpraw w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu ograniczenie zjawiska wypłacania zbyt wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 • Zmarł mój ojciec. Słyszałam, że w takim przypadku należy się odprawa pośmiertna - pisze Aneta z Kluczborka.

 • Koniec tradycyjnych odpraw paszportowych

  Kontrola paszportowa i odprawa przez funkcjonariusza Straży Granicznej w dotychczasowej formie wkrótce zostaną zastąpione przez nowoczesną odprawę biometryczną. Kolejki na granicy znikną, a paszportem stanie się smartfon. Przechodząc bez zatrzymywania przez specjalny korytarz biometryczny, zweryfikujemy naszą tożsamość.

 • Jesienią przechodzę na emeryturę. Wiem, że należy mi się odprawa. Zastanawia mnie jej wysokość. Siostra pracowała w urzędzie miasta i dostała równowartość sześciu pensji. Ja dostanę tylko miesięczne wynagrodzenie. Skąd taka różnica? – pyta Łucja z Koszalina.

 • Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

  Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do przyznania emerytury. Nabycie prawa do niej uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków, tj. rozwiązania stosunku pracy i wystąpienia związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę. Brak tego związku, rozumianego szeroko, blokuje możliwość wypłaty odprawy.

 • Odprawa należy się pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę albo jest zwalniany.

 • Odprawa pieniężna dla pracownika

  Pracodawcy dokonując w firmie redukcji personelu w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych obowiązani są do wypłaty odpraw pieniężnych. Odprawy te przysługują zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Są one traktowane jako rekompensata za utratę pracy i możliwość zarobkowania. Ich wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 • Siostra dostała po śmierci męża odprawę pośmiertną równą jego sześciomiesięcznym zarobkom. Koleżanka dowiedziała się od pracodawcy zmarłego męża, że odprawa jej się nie należy, bo dostanie pieniądze z ubezpieczenia. Ja zaś dostałam tę odprawę po mężu w wysokości jego półtoramiesięcznej pensji. Który pracodawca postąpił zgodnie z prawem? Iga z Kielc...

 • 70-proc. podatek od odpraw i odszkodowań: Drakońska danina także od pracowników

  70-proc. podatek od odpraw i odszkodowań zapłacą nie tylko menedżerowie. Obejmie on wszystkich zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług.