• Informacje na temat:

  odprawa emerytalna

Artykuły na temat: odprawa emerytalna
 • Jesienią przechodzę na emeryturę. Wiem, że należy mi się odprawa. Zastanawia mnie jej wysokość. Siostra pracowała w urzędzie miasta i dostała równowartość sześciu pensji. Ja dostanę tylko miesięczne wynagrodzenie. Skąd taka różnica? – pyta Łucja z Koszalina.

 • Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

  Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do przyznania emerytury. Nabycie prawa do niej uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków, tj. rozwiązania stosunku pracy i wystąpienia związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę. Brak tego związku, rozumianego szeroko, blokuje możliwość wypłaty odprawy.

 • Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Zgodnie z tym przepisem, firma wypłaci odprawę w dniu, w którym odejdzie pani z pracy. Nawet jeżeli przerwa w zatrudnieniu trwać będzie – jak w pani przypadku – jedynie jeden dzień...

 • Przejście na emeryturę z prawem do odprawy

  Zakończenie aktywności zawodowej w związku z przejściem na emeryturę w większości przypadków wiąże się z nabyciem przez pracownika prawa do odprawy. Takie świadczenie przewidują zarówno Kodeks pracy, jak i regulacje odrębne, dotyczące wyodrębnionych grup pracowników. Na ogół odprawa wypłacana jest na warunkach kodeksowych, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

 • Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę (lub na rentę). Świadczenie wypłacane jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Aby otrzymać pieniądze, pracownik musi spełniać warunki uprawniające do otrzymania emerytury – ale wcale nie musi jej pobierać. Oznacza to, że otrzymywanie renty rodzinnej...

 • PGG kusi odprawami socjalnymi

  Zatrudniająca ponad 32 tys. osób Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła sondaż dotyczący zainteresowania pracowników dobrowolnym odejściem z pracy z wykorzystaniem osłon socjalnych. Szacuje się, że na odejście zdecyduje się ok. 3,8-4 tys. osób.

 • Odprawa emerytalna Pani przysługuje, jak każdej osobie odchodzącej na emeryturę. Byłoby inaczej, gdyby ZUS przysłał Pani decyzję o przyznaniu emerytury, ale Pani nie przerwałaby(...) znaczenia, czy odchodzi Pani na emeryturę wcześniejszą czy ustawową. Odprawa emerytalna powinna zostać wypłacona przez pracodawcę bezzwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę i uzyskaniu przez Panią prawa do...

 • Miasto dołoży 500 zł przyszłym emerytom

  Prezydent Suwałk (Podlaskie) proponuje dodatkowe 500 zł do wynagrodzenia urzędnikom i pracownikom miejskich instytucji, którzy nabyli prawa emerytalne, by odeszli z pracy i w ten sposób zwolnili pracę młodym. Dotąd z takiej możliwości skorzystało ponad 80 osób.

 • W przyszłym roku kończę swoją przeszło trzydziestoletnią pracę urzędnika państwowego i przechodzę na emeryturę. Wiem, że przysługuje mi odprawa emerytalna. Sądziłam, że jej wysokość jest zależna od stażu pracy, ale znajoma powiedziała mi, że każdy przechodzący na emeryturę dostaje równowartość swojej jednej pensji. Czy tak jest naprawdę? Małgorzata z Warszawy.

 • PIT Last Minute: Dorabiający emeryt musi rozliczyć się z fiskusem

  Emerytów z uzyskiwanych świadczeń rozlicza przed fiskusem ZUS. Natomiast jeśli osoba pobierająca emeryturę nadal podejmuje pracę, wyjeżdża na dofinansowane wczasy czy chciałaby przekazać "jeden procent" na wybraną fundację, będzie musiała samodzielnie wypełnić i złożyć PIT-36 lub PIT-37.