• Informacje na temat:

  odsetki

Artykuły na temat: odsetki
 • ...« Jeśli umowa między Państwem nie przewiduje odsetek za opóźnienie, nie pozostaje Pani bezradna. Wierzycielowi przysługują bowiem ustawowe odsetki za opóźnienie, które aktualnie wynoszą 7% w skali roku. « Odsetki te mają kompensować sam fakt niezwrócenia długu w wyznaczonym czasie. Zatem nie musi Pani wykazywać, że opóźnienie to spowodowało jakąkolwiek szkodę. Wynika to z funkcji odsetek...

 • Odsetki po zmianach w 2016 r.

  Jak już informowaliśmy na łamach "Gazety Podatkowej", od nowego roku w związku z nowelizacją obowiązujących przepisów doszło do sporych zmian w naliczaniu odsetek. Obecnie występują bowiem odsetki za opóźnienie, odsetki wynikające z czynności prawnej (kapitałowe), odsetki maksymalne oraz odsetki za opóźnienie w terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przy czym nie można ich stosować

 • OPZZ - wysokie odsetki za niepłacenie wynagrodzeń na czas

  Aby zmienić obecną sytuację, sankcje dla nieuczciwych pracodawców powinny być znacznie bardziej dotkliwe i łatwiej egzekwowalne niż obecnie. Odsetki za opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń powinny być(...) tak umów etatowych, jak też umów o dzieło i umów zleceń. Odsetki byłyby liczone od kwoty bazowej i każdego dnia pracodawca musiałby doliczać dodatkowe 0,5% w stosunku do kwoty brutto zawartej w umowie...

 • Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają jednak zmienić się od przyszłego roku.

 • ...lat, składając korektę. Od stycznia zapłacisz niższe odsetki za zwłokę (obecnie 8 proc. w skali roku) – pod warunkiem, że zrobisz to w ciągu 6 mies., licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia pierwotnej deklaracji. Odsetki wyniosą 50 proc. podstawowej stawki odsetek za zwłokę, czyli 4 proc. Dodatkowo do 30.06.2016 r. będzie wprowadzony okres przejściowy. Korekty z ubiegłego roku warto więc...

 • Fiskus żąda podatku dochodowego od przychodów z odsetek

  Osoby, które wygrywają w sądzie sprawę o odszkodowanie czy zwrot części ceny, zazwyczaj dostają także odsetki od należności głównej. Warto pamiętać, że dla fiskusa takie odsetki są przychodem, podlegającym opodatkowaniu.

 • Według umowy kredytowej odsetki składają się z dwóch części: stawki LIBOR (to koszt pożyczek międzybankowych) oraz marży banku (to jego zysk). Od kilkunastu miesięcy stawka LIBOR jest ujemna – obniża to oprocentowanie kredytu, a co za tym idzie zmniejsza wysokość comiesięcznych rat. Jednak nie wszystkie banki stosowały ujemny LIBOR – m.in.: mBank, ING Bank Śląski, Credit Agricole, Bank Pekao...

 • Pięć "trików" pomagających uzyskać wysokie odsetki

  Przez większość 2016 r. Polacy wycofywali pieniądze z lokat bankowych - wypłacili nieco ponad 9 mld zł. Według NBP, listopad i grudzień przyniosły jednak odwrócenie tego trendu i napływ 2 mld zł nowych środków. Co ciekawe zainteresowanie lokatami wzrosło w momencie, gdy ich oprocentowanie po raz kolejny spadało. Expander podpowiada, jakie triki możemy zastosować, aby uzyskać możliwie najlepsze oprocentowanie na lokacie.

 • Ulga odsetkowa jest odliczeniem, do którego prawo można było nabyć w latach ubiegłych. Skorzystają z niej osoby, którym w okresie od 1 stycznia 2002 r....

 • Wyższe odsetki za spóźnioną zapłatę

  Sejm podwyższył do 9,5 proc. wysokość odsetek za opóźnienie zapłaty w transakcjach handlowych między firmami, a także wprowadził przepis zakazujący manipulowania datą otrzymania faktury lub rachunku za sprzedany towar albo usługę. Zdaniem ekspertów ta zmiana przyniesie tylko częściowe korzyści.