• Informacje na temat:

  odsetki karne

Artykuły na temat: odsetki karne
 • Ministerstwo Finansów zamie rza wprowadzić maksymalną wiel kość karnych odsetek i innych opłat związanych z egzekwowaniem nieterminowych płatności. Według...

 • Obniżka stóp procentowych nie zmieniła wysokości odsetek karnych

  Obniżka stóp procentowych, dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej, na pewno ucieszyła osoby spłacające kredyty. Jednak dla spóźniających się z płaceniem podatków nie ma ona już znaczenia - odsetki karne za zwłokę wynoszą obecnie tyle samo, co po poprzedniej obniżce, czyli 8 proc..

 • ...odsetki naliczane za opóźnienie w spłacie czy wydatków związanych z rozpoczętą procedurą windykacyjną poniesione przez wierzyciela z tytułu roszczenia. Trzeba też zobowiązać bank do natychmiastowego...

 • Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają jednak zmienić się od przyszłego roku.

 • Jeśli firma udzielająca szybkich pożyczek, tzw. chwilówek, nakłada kary umowne za nieterminową spłatę rat, łamie przepisy. Przy świadczeniach pieniężnych (kredytach i pożyczkach) za ich nieterminową spłatę można tylko naliczać odsetki karne (obecnie 10 proc. w skali roku). Inne sankcje finansowe są niedozwolone. Jeśli firma...

 • Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych?

  Obciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je - w zależności od okoliczności powstania zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Rząd chce wprowadzić od przyszłego roku karne odsetki podatkowe.

 • Nie. Jeśli nie spłacamy pożyczki w terminie, firma pożyczkowa lub bank ma prawo naliczyć jedynie odsetki karne, jakiekolwiek kary umowne (mają one różne nazwy) są niedozwolone. Mówią o tym wyraźnie przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (w tym przypadku pożyczki), wierzyciel może żądać odsetek za czas...

 • Ostatnia ulga dla niesolidnych podatników

  Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, co oznacza, że odsetki karne od zaległości podatkowych spadają z 10 do 8 proc. Ale jest i zła wiadomość - niżej już nie spadną.

 • Jak bezpiecznie pożyczać i nie stracić

  ...w terminie – odsetki karne i prowizje za przedłużenie terminu spłaty są ogromne! Pamiętaj też, że zaciąganie kolejnych kredytów na spłatę chwilówki to pewny sposób na wplątanie się w spiralę długów(...) kwoty), a odsetki od zadłużenia naliczane są codziennie, już od dnia wypłaty. Spłać dług w okresie bezodsetkowym, a nie zapłacisz odsetek – jedynym kosztem będzie opłata za wydanie i użytkowanie...

 • Kredyt na milion złotych, nawet rozłożony na trzydzieści lat, to spora rata co miesiąc. Jeśli zalega się ze spłatą, bank nalicza odsetki karne.