• Informacje na temat:

  odsetki podatkowe

Artykuły na temat: odsetki podatkowe
 • Od 1.01.2016 r. zmienią się zasady naliczania odsetek od samodzielnie skorygowanych deklaracji podatkowej Jeśli już po jej złożeniu odkryjesz w niej błąd,...

 • Efektem sporządzenia korekty rozliczenia może być konieczność uregulowania zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę od niej wylicza się według stawki podstawowej, obniżonej albo podwyższonej. Obniżone obciążenia odsetkowe stanowią premię za szybką wpłatę długu ujawnionego w wyniku sporządzenia przez podatnika autokorekty rozliczenia, podwyższone - mają zniechęcać do zaniżania akcyzy i VAT.

 • ..., aby nie pomylić ze sobą obu tych kwot, przenosząc je z informacji PIT-11. 10 ŹLE OBLICZONY PODATEK. Ci, którzy rozliczają się według skali podatkowej, powinni pamiętać o uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek (wynosi ona 556,02 zł). Częstymi błędami są: niezauważanie przejścia do wyższego progu podatkowego i stosowanie niewłaściwych stawek podatkowych. PIT od pracodawcy Jeśli do końca...

 • Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych?

  Obciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je - w zależności od okoliczności powstania zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Rząd chce wprowadzić od przyszłego roku karne odsetki podatkowe.

 • ...w przypadku m.in. zaniżenia zobowiązania podatkowego. Jeśli sami zrobimy odpowiednią korektę – zanim urząd skarbowy dopatrzy się nieprawidłowości – odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wyniosą 50 proc. wysokości podstawowej stawki, czyli 4 proc. w skali roku. Aby skorzystać z obniżenia odsetek za zwłokę, trzeba spełnić dwa warunki. Korekta deklaracji podatkowej nie może być złożona później niż...

 • Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

  Podatnik, który uiszcza zaległość podatkową ujawnioną w wyniku autokorekty deklaracji, płaci niższe odsetki za zwłokę. Wylicza się je - w zależności od momentu powstania długu - według stawki wynoszącej 50% lub 75% stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest wpłata zaległości podatkowej w ciągu tygodnia od złożenia korekty.

 • Słyszałam, że jeśli urząd skarbowy rozpocznie postępowanie, to od tego momentu odsetki od należności podatkowych...

 • Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają jednak zmienić się od przyszłego roku.

 • Zwolnienie z części długu jest bowiem uważane za Twój przychód. Bank wystawia wtedy PIT-8C, w którym podaje umorzoną kwotę. Dokument ten zawsze dostaje urząd skarbowy, należy więc go uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Darowane odsetki (nawet kilka tysięcy złotych!) musisz doliczyć do przychodu i zapłacić podatek.

 • Zmiany w odsetkach za zwłokę. Raczej na niekorzyść niż z pożytkiem dla podatników

  Tylko do końca czerwca można jeszcze uregulować stare zaległości podatkowe, tj. sprzed 2016 r., na korzystnych warunkach, czyli zapłacić odsetki za zwłokę o połowę niższe od stawki podstawowej.