• Informacje na temat:

  odsetki ustawowe 2013

Artykuły na temat: odsetki ustawowe 2013
 • .... l Obwieszczenie Min. Fin. z 31.07. 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Nie wykorzystałaś zaległego urlopu za 2012 r.? Pracodawca ma obowiązek udzielić ci urlopu w tym roku kalen- darzowym, w którym uzyskałaś do niego prawo (za 2012 r. do 31.12.2012 r.). Jeśli jednak do tego czasu go nie wykorzystałaś, to z dniem 1.01.2013 r. urlop ten stał się...

 • Odsetki po zmianach w 2016 r.

  Jak już informowaliśmy na łamach "Gazety Podatkowej", od nowego roku w związku z nowelizacją obowiązujących przepisów doszło do sporych zmian w naliczaniu odsetek. Obecnie występują bowiem odsetki za opóźnienie, odsetki wynikające z czynności prawnej (kapitałowe), odsetki maksymalne oraz odsetki za opóźnienie w terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przy czym nie można ich stosować

 • .... A w ramach rekompensaty jego kwota ma być powiększona o ustawowe odsetki, które będą naliczane do dnia, od którego obowiązują nowe przepisy, czyli do 14 maja 2014 r. Zaległe zasiłki przysługują od(...), które pobierały świadczenie pielęgnacyjne do 1 lipca 2013 r., by złożyły wniosek o przyznanie zasiłku opiekuna. Jak będą liczyć odsetki? Za lipiec 2013 r. rekompensata będzie naliczana od 1 sierpnia...

 • Wynegocjowanie dla siebie długiego terminu płatności traktowane jest jako istotne ustępstwo ze strony kontrahenta. Możliwość zapłaty 60 czy 90 dni po otrzymaniu towaru czy odbiorze wykonanych prac jest bardzo korzystna. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że płacenie kontrahentom w tak wydłużonych terminach naraża na konieczność zapłacenia odsetek ustawowych przewidzianych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Kontrahent może się o nie w przyszłości upomnieć.

 • ...następnego miesiąca. Od tego dnia więc nalicza się ustawowe odsetki od kwoty zasiłku wypłacanego za dany miesiąc – powiedziała. W przypadku świadczenia za lipiec 2013 r. rekompensata powinna być naliczana od(...) pozbawieni świadczenia pielęgnacyjnego, do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, czyli do 14 maja 2014 roku. Zaległa pomoc ma zostać powiększona o ustawowe odsetki, które mają być naliczone do dnia...

 • Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy - Kodeks cywilny, który ma na celu m.in. ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.

 • ...pozorom długi czas trwania takich spraw może być plusem. Za cały czas procesu dostaniemy bowiem odsetki ustawowe od bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych. Obecnie wynoszą one 8 proc. w skali roku(...) Wrocławiu z 10 października 2013 r., sygn. akt I C 908/13). Walczyć o nasze prawa możemy na dwa sposoby Zakładając indywidualną sprawę w sądzie lub przystępując do pozwu...

 • Małe firmy wolą stracić pieniądze niż kontrahenta

  Aż 76 proc. mikro, małych i średnich firm nie korzysta z zapisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która pozwala im między innymi na doliczanie dłużnikowi ustawowych odsetek, bądź odzyskiwanie zaległych płatności na jego koszt. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski Inkasso przez Keralla Research, najczęściej po prostu opóźnień w płatnościach nie traktują jako wystarczającego powodu do podejmowania takich działań. To zadziwiające, bo jednocześnie...

 • ...obowiązkowa składka ma inne okresy rozliczeniowe. Tu czasem ważny jest każdy dzień, ze względu na ustawowe lub umowne odsetki. Żeby nad tym zapanować warto np. ustawić na swoim koncie bankowym tzw. zlecenie(...) poważne konsekwencje prawne. Co jednak, jeśli już prowadząc małą firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą zalegasz np. ze składkami do ZUS? Od roku istnieje na to rozwiązanie. 15 stycznia 2013

 • Raport bieżący nr 5/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą...