• Informacje na temat:

  odsetki ustawowe gofin

Artykuły na temat: odsetki ustawowe gofin
 • Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

  ...wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 9 z dnia 2018-05-01 GOFIN podpowiada...

 • Odsetki po zmianach w 2016 r.

  Jak już informowaliśmy na łamach "Gazety Podatkowej", od nowego roku w związku z nowelizacją obowiązujących przepisów doszło do sporych zmian w naliczaniu odsetek. Obecnie występują bowiem odsetki za opóźnienie, odsetki wynikające z czynności prawnej (kapitałowe), odsetki maksymalne oraz odsetki za opóźnienie w terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przy czym nie można ich stosować

 • Dziedziczenie na dwa sposoby Ustawowe. Jeśli spadkodawca nie spisał testamentu, majątek przypadnie osobom, które dziedziczą na podstawie prawa spadkowego. Tzw. dziedziczenie ustawowe reguluje Kodeks Cywilny, który określa też kolejność powołania do spadku. Są to dzieci (także...

 • Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

  Podatnik, który uiszcza zaległość podatkową ujawnioną w wyniku autokorekty deklaracji, płaci niższe odsetki za zwłokę. Wylicza się je - w zależności od momentu powstania długu - według stawki wynoszącej 50% lub 75% stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest wpłata zaległości podatkowej w ciągu tygodnia od złożenia korekty.

 • Wynegocjowanie dla siebie długiego terminu płatności traktowane jest jako istotne ustępstwo ze strony kontrahenta. Możliwość zapłaty 60 czy 90 dni po otrzymaniu towaru czy odbiorze wykonanych prac jest bardzo korzystna. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że płacenie kontrahentom w tak wydłużonych terminach naraża na konieczność zapłacenia odsetek ustawowych przewidzianych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Kontrahent może się o nie w przyszłości upomnieć.

 • Jak w 2016 r. naliczać odsetki w razie nieterminowo opłacanych składek ZUS?

  ostatecznie je uiścić. Wówczas płatnik naraża się na określone konsekwencje, przede wszystkim finansowe. Skutkiem nieterminowego opłacenia składek ubezpieczeniowych są odsetki za zwłokę. Jeśli płatnik wpłaca zaległość będącą następstwem pomyłki w rozliczeniach i sporządzonej korekty, odsetki za zwłokę może naliczyć według obniżonej stawki, której zasady wyliczania zmieniły się od 1 stycznia 2016 r.

 • Ostatnia szansa na niższe odsetki po korekcie PIT za 2016 r.

  Zmniejszenie o połowę obciążeń odsetkowych to premia za szybką wpłatę zaległości podatkowej ujawnionej przez podatnika w wyniku autokorekty rozliczenia. Warunkiem zastosowania tej preferencji w przypadku PIT za 2016 r. jest złożenie korekty zeznania podatkowego najpóźniej 2 listopada 2017 r. Powstałą w ten sposób zaległość podatkową trzeba wpłacić w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty.

 • Składki ZUS przy odroczonym terminie płatności

  Obowiązkiem płatnika składek (osoby fizycznej) jest terminowe regulowanie zobowiązań składkowych. Niekiedy przedsiębiorca taki może zapłacić należności z tytułu składek w terminie późniejszym niż ustawowy. Organ rentowy może bowiem - na wniosek płatnika - odroczyć mu termin płatności bieżących lub przyszłych zobowiązań składkowych. Prolongata taka nie zobowiązuje wtedy przedsiębiorcy do zapłaty odsetek za zwłokę.

 • Ile wynosi opłata za prolongowanie zapłaty podatku?

  Zapłata podatku w odroczonym terminie lub w systemie ratalnym wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Wylicza się ją przy zastosowaniu obniżonej stawki odsetek podatkowych. Opłata prolongacyjna nie jest pobierana, jeżeli powodem przyznania ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego jest klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

 • Błędne określenie obowiązku podatkowego w VAT

  Podatnik VAT rozliczenia tego podatku dokonuje w momencie powstania obowiązku podatkowego. Nie ma w tym zakresie dowolności, podatek VAT musi być rozliczony w terminie określonym przepisami o VAT. Nieterminowe rozliczenie podatku może skutkować więc powstaniem zaległości podatkowej, którą będzie trzeba uregulować wraz z odsetkami za zwłokę.