• Informacje na temat:

  odsetki za zwłokę

Artykuły na temat: odsetki za zwłokę
 • ...lat, składając korektę. Od stycznia zapłacisz niższe odsetki za zwłokę (obecnie 8 proc. w skali roku) – pod warunkiem, że zrobisz to w ciągu 6 mies., licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia pierwotnej deklaracji. Odsetki wyniosą 50 proc. podstawowej stawki odsetek za zwłokę, czyli 4 proc. Dodatkowo do 30.06.2016 r. będzie wprowadzony okres przejściowy. Korekty z ubiegłego roku warto więc...

 • Zmiany w odsetkach za zwłokę. Raczej na niekorzyść niż z pożytkiem dla podatników

  Tylko do końca czerwca można jeszcze uregulować stare zaległości podatkowe, tj. sprzed 2016 r., na korzystnych warunkach, czyli zapłacić odsetki za zwłokę o połowę niższe od stawki podstawowej.

 • ...w przypadku m.in. zaniżenia zobowiązania podatkowego. Jeśli sami zrobimy odpowiednią korektę – zanim urząd skarbowy dopatrzy się nieprawidłowości – odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wyniosą 50 proc. wysokości podstawowej stawki, czyli 4 proc. w skali roku. Aby skorzystać z obniżenia odsetek za zwłokę, trzeba spełnić dwa warunki. Korekta deklaracji podatkowej nie może być złożona później niż...

 • Koniec z opieszałością fiskusa. Wrócą korzystne dla podatników zasady naliczania odsetek za zwłokę

  Wrócą korzystne dla podatników zasady naliczania odsetek za zwłokę. Fiskus nie będzie ich naliczać, gdy się pomyli i będzie musiał ponownie rozpatrzyć sprawę.

 • Słyszałam, że jeśli urząd skarbowy rozpocznie postępowanie, to od tego momentu odsetki od należności podatkowych...

 • Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają jednak zmienić się od przyszłego roku.

 • ZUS-owi wyrwiemy odsetki!

  Ubezpieczony otrzyma odsetki od ZUS, jeśli sąd uzna winę organu rentowego w przyznaniu świadczenia lub jego wypłacie.

 • Spółka z o.o. posiada kontrahentów w innych krajach, głównie zaś w Niemczech. Zdarza się, iż z tytułu opóźnienia w płatnościach obciążani jesteśmy odsetkami za zwłokę. Czy wypłacając takie odsetki zobowiązani jesteśmy do potrącania podatku dochodowego od wypłacanych kwot?

 • Zastanów się dwa razy, gdy pożyczasz komuś pieniądze. Jeśli dłużnik nie odda ich w terminie, to będzie musiał uiścić odsetki za zwłokę. Te pieniądze podlegają...

 • W czasie urlopów nie zapominajmy o terminach podatkowych. Spóźniona deklaracja VAT-7, niezapłacone w terminie zaliczki na PIT lub też korekta deklaracji - wszystko to naraża podatnika na obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetek unikną ci dłużnicy, którzy uregulują zaległość podatkową w miarę szybko.