• Informacje na temat:

  odszkodowanie z zus

Artykuły na temat: odszkodowanie z zus
 • Mój mąż zmarł przez pylicę, której nabawił się podczas pracy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie? – pyta Karolina ze Śląska.

 • Wypadek w pracy: Czy odszkodowanie należy się tylko z ZUS-u?

  Większość osób, które uległy wypadkowi w miejscu pracy, stara się jedynie o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Jak się jednak okazuje, oprócz tego w niektórych sytuacjach można się jeszcze starać o zadośćuczynienie wypłacane przez pracodawcę. Kto i w jakich okolicznościach powinien się o nie ubiegać?

 • Gdy podczas wypełniania obowiązków coś ci się przytrafi, możesz liczyć na świadczenia z ZUS i domagać się rekompensaty od pracodawcy.

 • Emeryci, którzy zwolnili się z pracy w 2011 r. na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, mogą nie dostać odszkodowania na podstawie ustawy. Sprawiedliwości muszą szukać w sądach.

 • Jeżeli doznałaś uszczerbku na zdrowiu w pracy, należy Ci się odszkodowanie. Do kogo możesz zwrócić się w takiej sytuacji po pomoc i jakie świadczenia Ci się należą?

 • Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS

  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zazwyczaj podlegają tym samym ubezpieczeniom co pracownicy. Z każdego z nich w razie wystąpienia ryzyka mogą ubiegać się o odpowiednie świadczenia. Przy czym inaczej niż w przypadku pracowników istotną kwestią przy ustalaniu prawa do świadczeń dla przedsiębiorcy jest istnienie długu, w niektórych sytuacjach jakiegokolwiek, a w innych określonego kwotowo na konkretną datę dzienną.

 • Tak. Jeśli wypadek miał pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, odszkodowania i zasiłki (np. chorobowy) wypłaca ZUS. W przypadku osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia(...) udowodnienie, że pracodawca ponosi winę za wypadek (szkodę), np. nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenia na budowie. Przyznane przez sąd odszkodowanie może być niższe, jeśli poszkodowany przyczynił się do...

 • ZUS od wypłat dokonanych pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę to inaczej jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które powoduje, że po upływie okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę. Zasadniczo w okresie tym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych. Czy każde z nich jest oskładkowane?

 • Osoby zatrudnione na umowę o dzieło nie dostaną odszkodowania z ZUS.

 • Teraz niewielu pacjentów szuka pozasądowej pomocy przy błędach medycznych. Nowy system przyznawałby odszkodowania, nawet gdyby winy lekarza nie było.