• Informacje na temat:

  ofe zmiana

Artykuły na temat: ofe zmiana
 • ...może. Komentarz eksperta. Tak. Członek OFE może wskazać jako uposażonych dowolnie wybrane osoby, zarówno z rodziny, jaki i spoza. Zmiana uposażonych P. Teresa z Łodzi zmieniła decyzję i chce, by(...)Niektóre swoje środki finansowe – z polis, z OFE oraz z tak zwanego subkona w ZUS – możemy przekazać osobom uposażonym. Są to ci, których wskażemy, podpisując polisę z towarzystwem ubezpieczeniowym...

 • Sesja spod znaku przyszłości OFE

  Losy dzisiejszej sesji ukształtowała poranna konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, na której przedstawione zostały zarysy przyszłego kształtu OFE, po planowanej trzeciej zmianie formy ich funkcjonowania. Środki z OFE po raz kolejny zostaną podzielone i rozdysponowane pomiędzy I oraz III filar.

 • ...zmiana, jaką przyniosła ta kolejna reforma emerytalna. W lutym 2014 r. zmieniły się zasady inwestowania naszych składek przez OFE, nie mogą już kupować państwowych obligacji. OFE tak naprawdę zmieniły(...) tylko do ZUS, czy też do ZUS i Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Na pozostanie w OFE zdecydowało się ponad 2,5 mln ubezpieczonych. To jak OFE inwestują składki jest ważne nie tylko dla tych osób...

 • Reprywatyzacja czy nacjonalizacja OFE

  Autorzy Planu Budowy Kapitału boją się, że gdyby dać nam możliwość natychmiastowego przeniesienia pieniędzy z OFE/funduszy inwestycyjnych do innych instytucji, to byśmy z niej skorzystali. To by oznaczało natychmiastowy kres OFE/FI.

 • ...indywidualne konto w wybranym przez ubezpieczonego OFE. W 2011 roku część składki trafiająca do OFE została obniżona i w 2013 roku wyniosła 2,8% (16,72% trafiało do ZUS). Po zmianach łączna wysokość(...), konieczne jest też zawarcie umowy z nowo wybranym OFE. Zmiana nastąpi w najbliższej sesji transferowej (odbywają się 4 razy w roku – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie). Czy będzie można zmienić...

 • Niekonstytucyjność przepisów OFE

  Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz przekazała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zapisom reformy OFE Rzecznik zarzuca, że godzą one w zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa, a także stanowią nieproporcjonalne ograniczenie zasady wolności wyboru.

 • Zbliża się ostateczny termin – 31 lipca, do którego możesz zdecydować, czy Twoja składka emerytalna będzie odkładana tylko na koncie w ZUS, czy także w OFE. Zapoznaj się ze wszystkimi zmianami w systemie emerytalnym.

 • OFE czekają na wyrok?

  Decyzje dotyczące OFE zostaną podjęte po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem aktów wykonawczych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i wdrożeniem systemu - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie ostatecznego kształtu zmian legislacyjnych w OFE, ale aktualne pozostają propozycje zgłoszone w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - podał

 • O d kilku tygodni mówi się o prawdopodobnych zmianach w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych. To na razie projekt, ale warto sprawdzić, w jaki sposób te zmiany mogą nas dotyczyć.

 • OFE uciekają od wolnej gotówki

  Według szacunków DM Trigon fundusze emerytalne sprzedały w kwietniu akcje za ok. 438 mln PLN. Podaż dotyczyła tylko akcji polskich ( -48,3mln PLN), podczas gdy na akcje zagraniczne wydały ok. 45 mln PLN. Gotówka w portfelach OFE zmniejszyła się o 1,3 mld zł, czyli o 11,7 proc.