• Informacje na temat:

  okres wypowiedzenia przy umowie na zlecenie

Artykuły na temat: okres wypowiedzenia przy umowie na zlecenie
 • ...umowami. Dłuższy okres wypowiedzenia To kolejna ważna zmiana dla pracujących na umowach czasowych. Jak jest obecnie: pracownikom zatrudnionym na umowie na czas określony zawsze przysługuje taki sam okres wypowiedzenia, krótki, bo 2-tygodniowy. Tak będzie od 22.02.2016 r.: okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych na czas określony będzie taki sam jak dla tych pracujących na umowach...

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • Na ostatniej rozmowie kwalifikacyjnej zaproponowano mi umowę zlecenie. Czy przy tej formie zatrudnienia mogę wziąć urlop? Czy będę miał te same obowiązki, co pracownik na umowie o pracę? Adam Bąk z Lubartowa...

 • Rząd szykuje skok na pieniądze samozatrudnionych? Zobacz, co to może oznaczać dla przedsiębiorców

  Wiceminister pracy Marcin Zieleniecki zapowiada zmianę oskładkowania przedsiębiorców oraz dążenie do ujednolicania składek przy różnych typach umów. Sprawdź, jakie konsekwencje dla przedsiębiorców może mieć taki pomysł.

 • Umowa-zlecenia to umowa cywilnoprawna. Nie przysługują ci wówczas uprawnienia pracownicze wynikające z Kodeksu pracy (prawo do...

 • Raport bieżący nr 6/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A....

 • Sposób na zatrudnienie niani umowa uaktywniająca

  Na podstawie umowy uaktywniającej pracuje w Polsce prawie 8 tys. niań. Jak podkreślają eksperci, umowa z nianią nie jest skomplikowana. Jeśli wynagrodzenie nie przekracza minimalnego, obowiązkowe składki finansuje budżet państwa. Przy wyższych zarobkach od kwoty nadwyżki opłaca je rodzic.

 • Raport bieżący nr 30/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent"),...

 • ...przysługują następujące uprawnienia: prawo do wypoczynku (20/26 dni w roku), okres wypowiedzenia (uzależniony od długości trwania stosunku pracy), prawo do wynagrodzenia nie niższego niż minimalne(...) Kodeksu cywilnego można zawrzeć umowę o dokonywaniu czynności faktycznych lub prawnych. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego...

 • Raport bieżący nr 33/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Bumech (dalej: Emitent, Spółka) informuje,...