• Informacje na temat:

  opcje wig20

Artykuły na temat: opcje wig20
 • Ile zarabia szef?

  ...) oraz sektor finansowy (w tym ubezpieczenia - ok. 2,82 mln zł, bankowość - ok. 1,88 mln zł i rynek kapitałowy - ok. 1,58 mln zł). Spółki z indeksu WIG20 przeciętnie płaciły swoim prezesom i członkom(...) pozycję 9. i zastąpiła firmy deweloperskie, które spadły z 9. na 17. miejsce w rankingu. - Spółki z WIG20 znacząco przewyższają spółki z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 pod względem kapitalizacji rynkowej...

 • Ubiegły, skrócony tydzień zakończony wygasaniem czerwcowej serii kontraktów terminowych nie przyniósł na rynku przełomu. FW20 stracił łącznie 2,1% (2288 pkt), a WIG20 1,1% (2304 pkt). Rolowanie kontraktów na dalsze serie wypadło więc z lekkim dyskontem.

 • Wczorajsza sesja wpisała się w obraz minionych dni - konsolidacji z tendencją do testu marcowych minimów (ok. 2164 pkt) przy wyraźnej, relatywnej słabości. Pokonanie tego wsparcia aktywowałoby opcję ponad 100-punktowej formacji "M" (potrójnej), choć już raz taki scenariusz został szybko zanegowany, właśnie w marcu.

 • Dobra passa trwa już prawie tydzień. Od minionego piątku FW20/WIG20 zyskał blisko 4 proc. i udało się wrócić >2500 pkt. Poprawiła się sytuacja na maluchach, choć dalej dominuje relatywna słabość. mWIG40 od tego czasu zyskał ok. 2,5 proc. a sWIG80 ok. 3 proc. Wczoraj mieliśmy wolne w Stanach (Św. Dziękczynienia).

 • Zeszłotygodniowe, relatywnie silne sygnały słabości nie zostały jak na razie zanegowane (to oczywiście uwaga dotycząca indeksu WIG20 i czerwcowej serii kontraktów). W tym kontekście niepokoić może również raczej zachowawcza postawa byków w rejonie kluczowej strefy wsparcia Fibonacciego: 2352 - 2355 pkt., skonstruowanej na bazie zniesienia 61.8% (indeks WIG20).

 • Początek tygodnia nie przyniósł rewelacji na GPW. Na plus dla byków można zapisać utrzymanie poziomu 1908 pkt na WIG20 (lokalny szczyt z końca 2015 roku), który zyskał ostatecznie wczoraj 0,2% (1914 pkt).

 • W dniu 23 stycznia br. do obrotu giełdowego zostaną wprowadzone kolejne dwa kontrakty terminowe: na akcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz PBG SA. Giełda pracuje nad dalszymi instrumentami pochodnymi.

 • Mija dziewięć lat od "czarnego poniedziałku" na giełdach i upadku Lehman Brothers

  15 września mija dziewięć lat od ogłoszenia bankructwa przez amerykański bank inwestycyjny Lehman Brothers, co uruchomiło serię dramatycznych wydarzeń na rynkach finansowych całego świata. W 2008 roku, w dniu, który nazywa się dziś "czarnym poniedziałkiem", amerykański rząd zdecydował, że nie udzieli pomocy liczącemu 158 lat bankowi, jednemu z najstarszych i największych na świecie. Lehman Brothers do dziś jest symbolem światowego kryzysu finansowego trwającego do 2009 roku.

 • Niezależne giełdowe Altus TFI SA z sukcesem uplasowało emisję certyfikatów akcyjnego funduszu Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2. Inwestorzy kupili certyfikaty o wartości 67 mln zł. Dzięki napływom nowych środków oraz wypracowaniu dodatniej stopy zwrotu przez zarządzających jego aktywa zwiększyły się w maju br. o 19,6 proc., do 386,7 mln zł. W 2016 roku zaplanowano kolejne emisje certyfikatów Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2.