• Informacje na temat:

  opieka na dziecko

Artykuły na temat: opieka na dziecko
 • ..., wyboru szkoły oraz wyznawanej religii. Gdyby więc dziecko np. poważnie zachorowało, to o wyborze terapii musi zdecydować też rodzic przebywający za granicą. Jeśli między mamą i tatą byłby spór np(...)? Mama może złożyć pozew o alimenty na dziecko także w trakcie małżeństwa. To że rodzice pozostają w związku małżeńskim nie stanowi bowiem przeszkody w wystąpieniu o takie alimenty. Bowiem ani...

 • Opłaty za pobyt z dzieckiem w szpitalu mogą wkrótce zniknąć

  Żądanie pieniędzy za obecność rodzica to norma w większości placówek, które rekompensują sobie dodatkowe wydatki na prąd czy wodę. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział uregulowanie tej kwestii.

 • ...należy sprawować bezpośrednio, przez okres do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Jeśli dziecko wymaga osobistej opieki z tytułu niepełnosprawności, okres ten przedłuża się do sześciu lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Aby zostać objętym ubezpieczeniem, należy złożyć w ZUS odpowiednie oświadczenie. Jest ono dostępne na stronie...

 • Dziecko to wydatki, wydatki i jeszcze raz wydatki

  Koszt wychowania jednego dziecka przez pierwsze 18 lat jego życia to kwota ponad 305 tys. zł. W wypadku pozostawania dziecka na utrzymaniu rodziców również w okresie studiów, muszą oni liczyć się z kolejnym wydatkiem, ponad 130 tys. zł.

 • Urlopy dzielone na dzieci. Nadchodzą ważne zmiany w płatnej opiece

  Pracownicy zyskają rocznie pięć dni urlopu na opiekę nad chorym lub niesamodzielnym członkiem rodziny. Co najmniej dwa miesiące płatnego urlopu na dziecko będzie przysługiwało każdemu z rodziców(...) najmniej dwa miesiące płatnego urlopu na dziecko (bez możliwości przejęcia go przez drugiego z opiekunów). Polskie przepisy tego wymogu nie spełniają. Najprostszym rozwiązaniem byłoby więc...

 • Rewolucja w pieczy zastępczej

  Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - takie między innymi rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • ...pozbawieni władzy rodzicielskiej”. Jeżeli matka lub ojciec nie wskażą takich osób, sędzia bierze pod uwagę krewnych lub innych bliskich dziecka albo jego rodziców. Gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej(...) rodzicielską – pani opieka prawna nad wnuczką wygasa z mocy prawa. To oznacza, że sędzia nie musi wydawać w tej sprawie odrębnego orzeczenia. Opieka prawna wygasa z mocą prawa również wtedy, gdy...

 • Prawo i Sprawiedliwość na razie nie będzie likwidować ulg na dzieci

  Jak poinformował współtwórca programu gospodarczego PiS, poseł Henryk Kowalczyk, nie ma na razie planów likwidacji ulg na dzieci, w związku z pomysłem wprowadzenia 500-złotowego dodatku na drugie i kolejne dziecko.

 • Dwa dni "opieki" na dziecko w ciągu roku

  Albo w dniach albo w godzinach Pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 i zatrudnionemu w ramach stosunku pracy, przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin(...) zwolnienia na dziecko, nie będzie mógł w późniejszym okresie zawnioskować o 8 godzin wolnego. I odwrotnie - zawnioskowanie o udzielenie zwolnienia w wymiarze godzinowym wykluczy późniejsze...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.