• Informacje na temat:

  opieka na dziecko

Artykuły na temat: opieka na dziecko
 • ..., wyboru szkoły oraz wyznawanej religii. Gdyby więc dziecko np. poważnie zachorowało, to o wyborze terapii musi zdecydować też rodzic przebywający za granicą. Jeśli między mamą i tatą byłby spór np(...)? Mama może złożyć pozew o alimenty na dziecko także w trakcie małżeństwa. To że rodzice pozostają w związku małżeńskim nie stanowi bowiem przeszkody w wystąpieniu o takie alimenty. Bowiem ani...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • ...należy sprawować bezpośrednio, przez okres do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Jeśli dziecko wymaga osobistej opieki z tytułu niepełnosprawności, okres ten przedłuża się do sześciu lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Aby zostać objętym ubezpieczeniem, należy złożyć w ZUS odpowiednie oświadczenie. Jest ono dostępne na stronie...

 • Prawo i Sprawiedliwość na razie nie będzie likwidować ulg na dzieci

  Jak poinformował współtwórca programu gospodarczego PiS, poseł Henryk Kowalczyk, nie ma na razie planów likwidacji ulg na dzieci, w związku z pomysłem wprowadzenia 500-złotowego dodatku na drugie i kolejne dziecko.

 • ...pozbawieni władzy rodzicielskiej”. Jeżeli matka lub ojciec nie wskażą takich osób, sędzia bierze pod uwagę krewnych lub innych bliskich dziecka albo jego rodziców. Gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej(...) rodzicielską – pani opieka prawna nad wnuczką wygasa z mocy prawa. To oznacza, że sędzia nie musi wydawać w tej sprawie odrębnego orzeczenia. Opieka prawna wygasa z mocą prawa również wtedy, gdy...

 • Świadczenia opieki zdrowotnej - idzie stare?

  - Wzrost wyceny wybranych świadczeń dla dzieci wykonywanych w szpitalach klinicznych i instytutach oraz zmiana zasad rozliczania leczenia w centrach urazowych najmłodszych - to niektóre zmiany przygotowywane przez NFZ; projekt zarządzenia trafił do konsultacji.

 • Dwa dni "opieki" na dziecko w ciągu roku

  Albo w dniach albo w godzinach Pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 i zatrudnionemu w ramach stosunku pracy, przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin(...) zwolnienia na dziecko, nie będzie mógł w późniejszym okresie zawnioskować o 8 godzin wolnego. I odwrotnie - zawnioskowanie o udzielenie zwolnienia w wymiarze godzinowym wykluczy późniejsze...

 • Kolejki po 1000 zł na dziecko. Rodzice masowo zgłaszają się po świadczenie

  Brak kryterium dochodowego powoduje, że prawie wszystkie osoby ubiegające się o świadczenie rodzicielskie je otrzymują. Duże miasta przyjęły już po kilkaset wniosków.

 • ...przekracza kwoty, która wynosi 300 proc. kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy społecznej. W tej chwili jest to 1542 zł. Opieka dzienna Alternatywą dla osób, które nie...

 • Ministerstwo Zdrowia powoła domy opieki medycznej

  Ministerstwo Zdrowia chce przeznaczyć unijne fundusze na dzienne domy opieki medycznej i centra symulacji medycznej - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Ma do rozdania 12 mld złotych.