• Informacje na temat:

  opłaty rtv 2013

Artykuły na temat: opłaty rtv 2013
 • ...również dowód osobisty (wzór upoważnie nia określa załącznik do rozporzą dzenia ministra administracji i cy fryzacji z 10 września 2013 r.). Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli(...) obywatela karę stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli. Dziś byłoby to 681 zł.

 • Państwowych zasad pobierania abonamentu RTV nie trzeba konsultować z KE

  Zasady poboru opłaty RTV można zmodyfikować bez konieczności zatwierdzania zmian przez Komisję Europejską - wynika z opinii rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 • ...upoważnienia określa załącznik do rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 10 września 2013 r.). Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli (lub okazać dokument(...) – trzydziestokrotność aktualnej opłaty abonamentowej.

 • Po emerytach czas na firmy niepłacące abonamentu RTV

  Wpływy z daniny na rzecz mediów publicznych rosną, lecz to nie poprawi ich sytuacji. Trzeba zmusić do płacenia przedsiębiorców, którzy nadal są poza kontrolą - przyznają decydenci.

 • ...abonamentowych: jakie są teraz, jakie będą od 1 stycznia 2014 r. Wysokość abonamentu RTV ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jeszcze do końca 2013 r. abonament wynosi: 5,65 zł miesięcznie tylko za(...). Zwolnienie z opłaty nie następuje automatycznie. Należy udać się na pocztę i złożyć wypełniony formularz (dostępny na miejscu) zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV. Przedawnienie abonamentu: po...

 • - Nie ma ustawowych podstaw do tego, żeby pracownicy Poczty Polskiej sprawdzali po domach, czy ludzie mają odbiorniki RTV - zaznacza dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. A jako że nie wszyscy o tym pamiętają, postanowił zainterweniować u ministra infrastruktury i budownictwa.

 • Kiedy przedawniają się różne płatności

  Każdemu może się zdarzyć niezapłacenie jakiegoś zobowiązania. I chociaż nikt nie jest zwolniony z obowiązku oddania należności, to każda płatność może kiedyś się przedawnić. Co wtedy? Czynsz, opłaty(...) w ratach (złożyć wniosek do spółdzielni, wspólnoty albo gminy). Abonament RTV: przedawnienie 5 lat wiele osób zalega z tą płat nością. Są też spory, jak liczyć jej przedawnienie... M. Nagórek: Abonament...

 • TVP: wpływy z abonamentu pokryły koszty misji w 32,4 proc.

  1 mld 369,4 mln zł Telewizja Polska przeznaczyła w 2014 r. na zadania związane z realizacją misji publicznej. Środki z abonamentu pokryły je w 32,4 proc. - wynika z opublikowanego sprawozdania abonamentowego TVP. Wpływy abonamentowe w ub.r. wyniosły 444 mln zł.

 • W połowie roku 2013 czeka nas  rewolucja śmieciowa. Dotknie ona bezpośrednio przede wszystkim tych, którzy do tej pory samodzielnie płacili za wywóz odpadów, czyli właścicieli domów jednorodzinnych(...) obciąży mieszkańców tak, aby były one równe dla wszystkich. Te opłaty już dziś nazywane są z przekąsem podatkiem śmieciowym. Przedsiębiorca, który zajmie się wywozem odpadów, wyłoniony zostanie...

 • Ponad 30 mln złotych w 3 miesiące. Poczta Polska uderza w zalegających z abonamentem

  zł, czyli o ponad 4 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Niedawno przedawnieniu uległy zaległości za 2013 rok w kwocie 245,1 mln zł. Ponadto Rada umorzyła w pierwszym kwartale br. długi