• Informacje na temat:

  ordynacja podatkowa

Artykuły na temat: ordynacja podatkowa
 • ...zrobić do tego czasu. Po 1.01.2016 r. do składanej korekty nie trzeba będzie dołączać uzasadnienia. Ust. z 10.9.2015 r. o zmianie ust. – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw...

 • Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa Ordynacja podatkowa

  Nowa Ordynacja podatkowa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - przewiduje projekt ustawy wprowadzającej nową Ordynację podatkową opublikowany w poniedziałek na stronie internetowej resortu finansów.

 • W styczniu tego roku wszedł w życie przepis o tym, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” (art. 2a Ordynacji podatkowej). Jest on jednak na tyle niejasny, że minister finansów wydał ogólną interpretację, jak należy go rozumieć. Do tej interpretacji powinny stosować się wszystkie urzędy skarbowe.

 • Ministerstwo Finansów przygotowało założenia nowej Ordynacji podatkowej. Przyjął je rząd Ewy Kopacz. Nowa procedura podatkowa ma na celu ochronę praw podatników.

 • Jak zaskarżyć niekorzystną interpretację?

  ...zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). autor: Małgorzata Żujewska Gazeta Podatkowa Nr 508 z dnia 2008-11-20

 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej przyjęta

  Rząd przyjął dziś kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej. Zdaniem doradców podatkowych, nasz system podatkowy wymaga szybkiego uproszczenia.

 • Praca w piżamie i w wygodnym łóżku

  .... z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. Ustawa z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w naszym serwisie(...) przychodu pracodawcy po spełnieniu kilku warunków. Należy zacząć od przypomnienia podstawowej zasady podatku dochodowego od osób fizycznych, jaką jest powszechność opodatkowania. Przyjmuje się, że...

 • Projekt nowej ordynacji podatkowej będzie gotowy we wrześniu - zapowiedział prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Ustawa ma być zupełnie nowym aktem prawnym, kompleksowo regulującym wszystkie zagadnienia części ogólnej prawa podatkowego. Jednocześnie z nim mają pojawić się projekty ustawy wprowadzającej i aktów wykonawczych oraz uzasadnienie do nowych przepisów.

 • Wydatki na zakup okularów (szkieł) korekcyjnych dla pracowników

  ...w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli zatem faktura dokumentująca zakup okularów czy soczewek dla pracownika wystawiona jest na...

 • Nowa Ordynacja podatkowa od 2020 r. - rewolucja czy pozorna zmiana?

  Ministerialny projekt nowej ordynacji podatkowej ma wkrótce trafić do konsultacji publicznych. Zgodnie z założeniami ma być on krokiem milowym w kierunku stworzenia prostego, przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego.