• Informacje na temat:

  orzeczenia nsa

Artykuły na temat: orzeczenia nsa
 • ​NSA: Dane o wynagrodzeniu urzędników nie zawsze są informacją publiczną

  Dane o wynagrodzeniu urzędników gminy nie zawsze są informacją publiczną - orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Najpierw trzeba sprawdzić, czy urzędnik jest funkcjonariuszem publicznym i dopiero wtedy można ujawnić te informacje - stwierdził NSA.

 • NSA: Odliczenie VAT z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta

  Ten wyrok zaniepokoił podatników, co znalazło też wyraz w interpelacji poselskiej nr 32801 skierowanej do Ministra Finansów. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 kwietnia br., sygn. akt I FSK 2136/13, powołując się na orzeczenia TSUE, odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT z faktur.

 • NSA: Odszkodowania za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku

  Odszkodowania za wypadki przy pracy nie są opodatkowane podatkiem dochodowym - uznał w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła odszkodowań otrzymywanych przez pracowników spółki KGHM Polska Miedź SA.

 • WSA ma orzec ws. decyzji MF o janosikowym

  W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma orzec w sprawie decyzji ministra finansów dot. zaległości województwa mazowieckiego z tytułu janosikowego za grudzień 2013 r. Do momentu wydania wyroku wstrzymane jest wykonanie tej decyzji.

 • Dzięki wyrokowi NSA opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych łatwiej będzie uzyskać świadczenie pielęgnacyjne.

 • NSA: Premie wypłacone z dochodu po opodatkowaniu mogą być kosztem

  Nagrody i premie wypłacone pracownikom firmy z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodu - orzekł w poniedziałek w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Dotychczas kwestia ta budziła wątpliwości sądów.

 • Często w artykułach, które czytam w Waszym piśmie przytaczane są wyroki oraz orzeczenia sądów. Czy można się na nie powoływać w sporze z urzędem skarbowym? Monika z Nasielska...

 • NSA: Kto zawiera transakcje na instrumentach pochodnych, świadczy usługę na rzecz drugiej strony

  Kto zawiera transakcje na instrumentach pochodnych, świadczy usługę na rzecz drugiej strony. Wyrok NSA może oznaczać dla firm konieczność zweryfikowania rozliczeń za pięć lat wstecz.

 • ...wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.10.2011 r. (sygn. akt I OSK 1194/11), w którym NSA wprost dopuścił możliwość ustalania przez radę gminy w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru(...) - stwierdził SN w konkluzji orzeczenia - uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21.3.2012 r., sygn. akt III PZP 2/12 Wnioski dla pracodawców Uchwała SN stanowi rozstrzygnięcie dla organów...

 • Wyrok NSA w sprawie służbowych samochodów

  Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Co ważne - korzystny dla zatrudnionych. Sąd potwierdził, że zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje też paliwo.