• Informacje na temat:

  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Artykuły na temat: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Do skorzystania z różnych ulg, np. w opłatach, czy z odpisów podatkowych często wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy. Ja jestem osobą niepełnosprawną, ale pracuję. Czy mam prawo do takich ulg i odpisów? Wiesława, Kłodzko.

 • Gertruda Uścińska: Bez systemu informatycznego nie ma w ogóle reformy orzeczniczej. Musi powstać centralny rejestr orzeczeń o niepełnosprawności i niesamodzielności.

 • Prof. Gertruda Uścińska: Powinien być jeden system orzekania o niepełnosprawności i jedno orzeczenie

  Zamiast orzekania o niepełnosprawności, należałoby orzec o tym, co człowiek jeszcze może robić - uważa prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Jej zdaniem powinien być jeden, zintegrowany system orzeczniczy i jedno orzeczenie.

 • Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności na urlop dodatkowy

  Pracownicy niepełnosprawni, aby mogli korzystać z dodatkowych uprawnień w czasie stosunku pracy, muszą legitymować się orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Orzeczenia takie nie zawsze mają charakter bezterminowy, mogą też być wydane na określony czas. Ponadto stopień niepełnosprawności może ulec zmianie z wyższego na niższy i odwrotnie. Obniżenie stopnia

 • Osoby dorosłe dostają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Decyzję podejmuje powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

 • Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego pracownika

  Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych wynikają z przepisów odrębnych. Jednym z nich jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jednakże przywilej ten nie obejmuje wszystkich niepełnosprawnych, ale tylko tych, którzy zostali zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 • Mąż dostał 7 kwietnia br. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i od razu zaniósł je do kadr. Odmówiono mu jednak dodatkowego urlopu w czerwcu. Dlaczego? Wiesława R. z Nowego Tomyśla...

 • Od września nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych

  Z dniem 1 września weszły w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji osób niepełnosprawnych. Wydane wcześniej legitymacje zachowają ważność i nie ma potrzeby ich wymiany. Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi

 • Opiekuję się mężem, który ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Ja nie mogę pracować w zwykłym trybie, bo muszę doglądać męża. W efekcie z trudem wiążemy koniec z końcem. Czy mogłabym liczyć na jakąś pomoc? Paulina z Łodzi.

 • Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

  W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do osób, które uległy wypadkowi i stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia u pracodawcy.