• Informacje na temat:

  ostatnie zmiany w prawie budowlanym

Artykuły na temat: ostatnie zmiany w prawie budowlanym
 • Za łamanie praw pracowniczych można nawet trafić do więzienia

  ...wypowiedzenia, * wypowiedzenia umowy pracownikom szczególnie chronionym, * wypowiedzenia w czasie urlopu pracownika oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, * wypowiedzenia(...) rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt...

 • Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

  Większość prac budowlanych podlega konieczności uzyskania pozwolenia bądź zezwolenia na budowę. Niedopełnienie tej formalności jest traktowane jako samowola budowlana i może się wiązać z daleko idącymi konsekwencjami (karą grzywny bądź nawet nakazem rozbiórki). Prawo budowlane daje także możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej. Procedury nie należą do najłatwiejszych, jednak warto się im dokładnie przyjrzeć.

 • Rok 2015 upłynie pod znakiem zmiany przepisów prawnych. Na niektóre czekaliśmy od lat, inne mogą być zaskoczeniem. Wszystkie warto znać, bo to się opłaca. Podpowiadamy, które przydadzą się nam na co dzień.

 • Jakie uprawnienia ma Inspektor Nadzoru Budowlanego?

  Inspektor Nadzoru Budowlanego może być jedną z najważniejszych osób obecnych na placu budowy. Do jego zadań należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad robotami budowlanymi. Zakres jego uprawnień oraz obowiązków wynika wprost z zapisów prawa budowlanego. Poniżej wskażemy najważniejsze kompetencje tego uczestnika procesów budowlanych.

 • PiS łata dziury w systemie. Oskładkuje umowy o dzieło

  Przegląd jest już oficjalnym dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów i niebawem zajmie się nim Sejm. Można się więc wkrótce spodziewać szczegółowych propozycji w tej sprawie. Ozusowanie umów(...) przyjrzeć, choć ja jestem sceptyczny wobec tego rozwiązania - twierdzi Jan Mosiński z PiS. Jego partia w tej sprawie raczej nie będzie mogła liczyć na wsparcie PO. - Rząd, który obniżył wiek emerytalny...

 • Czy kryzys grecki pogrąży polską branżę budowlaną?

  Aktualna sytuacja ekonomiczna Grecji nie napawa optymizmem. Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej pytań dotyczących kondycji Unii Europejskiej oraz skutków ewentualnej eskalacji kryzysu. Wielu inwestorów zastanawia się także nad sytuacją polskiej branży budowlanej. Warto bowiem pamiętać, że jest to wrażliwy na zmiany sektor, który ulega stałym przemianom. W związku z tym nasuwa się pytanie

 • W kryzysie bezrobocie zmienia płeć

  W styczniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 102,1 tys., a kobiet wzrosła prawie dwa razy mniej, bo o 57,1 tys. - wynika ze wstępnych danych resortu gospodarki. Bezrobotnych kobiet jest jednak jeszcze o prawie 17 tys. więcej niż mężczyzn, bo wcześniej tendencja była odwrotna - panie częściej traciły zatrudnienie...

 • Branża budowlana znalazła się pod ścianą. Przedsiębiorcy proszą o pomoc, by uniknąć bankructwa

  Przedsiębiorcy proszą rząd o pomoc w waloryzacji kontraktów budowlanych i postulują zmiany w prawie, które pozwoliłyby uniknąć fali bankructw.

 • Wykwalifikowani fachowcy poszukiwani!

  ...pochwalić się 28 proc. Polaków; jednak prawie połowa z nich to ludzie w wieku 55-59/64 lat. Wśród osób z grupy wiekowej 18-24 wyłącznie 9 procent ma wykształcenie zawodowe. Obrazuje to stosunek młodych(...) młodych ludzi do zmiany pomysłu na ścieżkę kariery, to tym bardziej nie radzą sobie z tym potrzeby rodzimego rynku pracy. A ten zdecydowanie domaga się większej liczby fachowców, którym oferuje się często...

 • Duże zmiany w prawie na rynku odpadów

  Branżę tworzyw sztucznych czeka wiele zmian związanych z prawodawstwem unijnym. Komisja Europejska chce, by do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do recyklingu.