• Informacje na temat:

  oświadczenie o stanie majątkowym

Artykuły na temat: oświadczenie o stanie majątkowym
 • Tak, jest to możliwe. Pani siostra musi złożyć do sądu rejonowego wniosek o zwolnienie jej od opłaty notarialnej. Trzeba napisać, jakiej czynności notarialnej ma dotyczyć ta opłata. Należy załączyć oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach (na druku z sądu). Gdy sąd wniosek uwzględni, wskaże też kancelarię, w której podpiszą Panie taki akt. Podst.: art. 6 ustawy...

 • Oświadczenie wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego

  Biuro prasowe MF przekazuje treść oświadczenia ministra Wiesława Jasińskiego.

 • ...wystarczy stwierdzenie, że ktoś jest w trudnej sytuacji finansowej. Trzeba złożyć oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym – dotyczy ono wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym...

 • Jesteś nauczycielem albo menedżerem? CBA zlustruje twój majątek

  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) będzie mógł w dowolnym momencie lustrować stan posiadania lekarzy, nauczycieli, prawników pełniących funkcje korporacyjne, a nawet menedżerów zatrudnionych w bankach z udziałem państwowego kapitału.

 • Kiedy trzeba wyjawić urzędowi skarbowemu majątek?

  Urząd skarbowy ma prawo zapytać podatnika o posiadane mienie na etapie kontroli, postępowania podatkowego i egzekucji administracyjnej. Oświadczenia składane w toku kontroli lub postępowania podatkowego przydają się przy wymiarze podatku lub ułatwiają ustanowienie zabezpieczenia jego zapłaty. Informacje przekazywane organowi egzekucyjnemu mają pomóc w ściągnięciu długu.

 • Składki na ubezpieczenia społeczne to dla polskich firm znaczne obciążenie finansowe. W Polsce jest 1,6 mln przedsiębiorców, którzy mają łącznie długi wobec ZUS sięgające 21 mld zł. Razem z odsetkami to ponad 50 mld zł. Dłużnicy mogą jednak uniknąć postępowania egzekucyjnego.

 • Prawo: Co ma trafić do oświadczeń majątkowych osób publicznych?

  Centralne Biuro Antykorupcyjne czeka na przygotowywaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nową ustawę o oświadczeniach stanu majątkowego osób pełniących funkcje publiczne.

 • ZUS pomaga przyszłym emerytom i przedsiębiorcom z problemami finansowymi

  Tylko w ciągu kilku dni z pomocy sześciuset doradców emerytalnych w ZUS skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób. Doradcy pomagają przygotować złożenie wniosku o emeryturę i wyliczyć wysokość świadczenia. Na pomoc mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy mają problemy z płynnością finansową. Doradcy do spraw ulg i umorzeń wskażą najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań: rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności z tytułu składek.

 • Jawne deklaracje i tajne uchybienia

  Włodzimierz Cimoszewicz nie jest jedynym parlamentarzystą, którego oświadczenie majątkowe zostało zakwestionowane. Sprawdzająca deklaracje posłów Komisja Etyki Poselskiej wielokrotnie zwracała się do polityków o dodatkowe wyjaśnienia. Jednak wątpliwości dotyczące formularza marszałka nie ujrzały światła dziennego. Opinii publicznej nie są także przekazywane zastrzeżenia, które do deklaracji

 • Zarząd Talex S.A. w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym, w wykonaniu otrzymanego zarządzenia sądu, Spółka złożyła do Sądu Rejonowego w Poznaniu,...