• Informacje na temat:

  oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Artykuły na temat: oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 • ...powstaje w momencie faktycznego otrzymania przez wynajmującego pieniędzy za wynajem. Jak płacić podatek? Najpopularniejszym sposobem opodatkowania tych dochodów jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia tego podatku. Warunkiem opodatkowania dochodów w formie ryczałtu jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy w swoim urzędzie skarbowym...

 • Tylko do piątku, 20 stycznia, przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na kolejny rok. Po raz pierwszy mogą to zrobić elektroniczne, warunkiem jest jednak posiadanie profilu zaufanego lub płatnego podpisu elektronicznego.

 • .... Są na to dwa terminy. Przychody z tytułu umowy najmu zaczynamy osiągać w trakcie roku podatkowego (czyli wcześniej nie wynajmowaliśmy mieszkania). Wówczas pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania musimy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód (np. jeśli mieszkanie wynajęliśmy w sierpniu, oświadczenie składamy do 20 września...

 • Przychody uzyskiwane z tytułu umowy najmu przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź na zasadach ogólnych.

 • ...potraktowane jako tzw. najem prywatny. Najkorzystniej jest je opodatkować tzw. ryczałtem – wg stawki 8,5 proc. Przychody może pani rozliczać miesięcznie lub kwartalnie. Aby skorzystać z takiej formy opodatkowania, musi pani złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu. Ma pani na to czas do 20., następnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu. – A jeśli nie...

 • Do wtorku mają czas osoby, które chcą zmienić sposób opodatkowania przychodów z najmu mieszkania. Dla osób, które dopiero zaczną wynajmować lokale, terminem złożenia oświadczenia jest 20. dzień miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu albo koniec roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęły w grudniu.

 • Ostatni dzień na złożenie deklaracji

  To ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania firmowych dochodów. Przedsiębiorcy mogą wybrać jeden z czterech sposobów rozliczenia z fiskusem - podatek liniowy, ryczałtowy od przychodów, skalę i kartę podatkową.

 • W tym roku pojawi się nowa stawka podatku

  Do końca stycznia na rozliczenie się z fiskusem mają czas osoby, które osiągają dochody z najmu opodatkowane ryczałtem, oraz podatnicy, którzy korzystają z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Z kolei mali płatnicy, zatrudniający do pięciu osób, muszą do końca miesiąca przekazać swoim pracownikom i fiskusowi PIT-11, jeśli nie zdecydowali się na wybór formy elektronicznej

 • Kiedy ryczałtowiec musi przejść na księgę przychodów i rozchodów?

  Ryczałtowiec nie może tak po prostu przejść sobie w trakcie roku z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym na opodatkowanie skalą. Może się to natomiast stać niejako odgórnie - warto wiedzieć, które działania pozbawią nas w środku roku prawa do stosowania zryczałtowanego PIT-u.

 • Terminy dla oświadczeń i zawiadomień stosowanych w podatku dochodowym

  Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują informowanie organów podatkowych o wyborach oraz niektórych działaniach dokonywanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie zawiadomień lub oświadczeń. W wyniku ich nowelizacji w ramach tzw. uproszczeń dla przedsiębiorców w 2019 r. podatnicy będą wiele informacji przekazywać w innych niż dotychczas terminach i czasami w innej formie.